שפיראים [בעלי חיים] (תשע"ה)

סינון
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ה, 2015)
בדיון בדיון משפחת הצעיפיתיים
המונח העברי עדיין בדיון.
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ה, 2015)
נַחְתָנִית כֵּהַת-כָּנָף* נחתנית כהת-כנף* משפחת הטיסניתיים
* במילון המקורי כתוב: נַחְתָנִית כְּהַת-כָּנָף
העתק
דלג למונחים