שפיראים (תשע"ה)


הקדמה – רשימת השפיראים המצויים בארץ

רשימת שמות השפיראים המצויים בארץ היא פרי עבודתה של הוועדה למונחי זואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית.

את הרשימה הכין מיכאל בְּלֵכר, אקולוג שמורת עין גדי ואזור ים המלח ברשות הטבע והגנים. הרשימה מחזיקה כשמונים שמות של משפחות ושל מינים בסדרת השפיראים. בעבר נקראו כל סוגי סדרת השפיראים בשם שַׁפִּירִית או בשם שַׁפְרִירִית לפי שיוכם לשתי התת-סדרות. ברשימה נעשה מאמץ לתת לכל סוג שם לעצמו – על פי מבנה גוף, מעוף ועוד.

הרשימה נדונה בוועדה בשנים תשע"ד–תשע"ה (2014–2015) בחמש ישיבות.

חברי הוועדה: אנשי המקצוע – ד"ר דני גולני, ד"ר נטע דורצ'ין, ד"ר חנן דימנטמן (יו"ר), פרופ' יוסף הלר, זהר ינאי, ד"ר אמנון פרידברג; נציגי האקדמיה – פרופ' סיריל אסלנוב, ד"ר קרן דובנוב, פרופ' מרדכי כסלו. מרכז הוועדה: יונה גונופולסקי.

הרשימה אושרה בישיבת מליאת האקדמיה ביום כ"ב באייר תשע"ה, 11 במאי 2015 (ישיבה ש"ם).

הערה: על מונח אחד ערער מ' בלכר, והוא יובא לדיון במידת הצורך בישיבת המליאה הבאה.