שימוש כללי (תשע"ה)

סינון
העתק
כללי (תשע"ה, 2015)
מַצְנֵם מצנם מילה זו באה במקום המונח מַקְלֶה שנקבע בעבר
העתק
כללי (תשע"ה, 2015)
מִצְלֶה מצלה האירוע החברתי של הצלייה והאכילה, "על האש"

barbecue barbecue n.; the event
העתק
כללי (תשע"ה, 2015)
חִמֵּשׁ חימש בן הנין. בנקבה: חִמֵּשָׁה. ברבים: חִמֵּשִׁים
העתק
כללי (תשע"ה, 2015)
דּוֹד רַבָּא דוד רבא, דּוֹד גָּדוֹל דוד גדול אחי הסב או הסבה. ברבים: דּוֹדִים גְּדוֹלִים
העתק
כללי (תשע"ה, 2015)
דּוֹדָה רַבְּתָא דודה רבתא, דּוֹדָה גְּדוֹלָה דודה גדולה אחות הסב או הסבה. ברבים: דּוֹדוֹת גְּדוֹלוֹת
העתק
כללי (תשע"ה, 2015)
לַבָּה לבה במלרע
על פי לַבַּת אֵשׁ שבמקרא
העתק
כללי (תשע"ה, 2015)
תְּמוּנָה מְזַהָה תמונה מזהה תמונת ראש בתעודה מזהה, "תמונת פספורט"
דלג למונחים