שימוש כללי [ללא] (תשעה)

סינון
העתק
ללא (תשעה, 2015)
מַצְנֵם מצנם מילה זו באה במקום המונח מַקְלֶה שנקבע בעבר
העתק
ללא (תשעה, 2015)
מִצְלֶה מצלה האירוע החברתי של הצלייה והאכילה, "על האש"

barbecue barbecue n.; the event
העתק
ללא (תשעה, 2015)
חִמֵּשׁ חימש בן הנין. בנקבה: חִמֵּשָׁה. ברבים: חִמֵּשִׁים
העתק
ללא (תשעה, 2015)
דּוֹד רַבָּא דוד רבא, דּוֹד גָּדוֹל דוד גדול אחי הסב או הסבה. ברבים: דּוֹדִים גְּדוֹלִים
העתק
העתק
ללא (תשעה, 2015)
לַבָּה לבה במלרע
על פי לַבַּת אֵשׁ שבמקרא
העתק
דלג למונחים