נגישות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תֹּכֶן צָרוּף תוכן צרוף שאינו תלוי בדרך התצוגה או בגישה
דלג למונחים