דגי הגרם [בעלי חיים] (תשע"ב)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ב, 2012)
צְמִידוֹן קַנְדּוֹל* צמידון קנדול* משפחת הצמידוניים
* במילון המקורי כתוב: צְמִידוֹן קַנְדוֹל
העתק
העתק