דגי הגרם (תשע"ב)


הקדמה – שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף

 

רשימת שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף, המונה כ-1350 שמות, מצטרפת לרשימת שמות דגי המים המתוקים ולרשימת שמות דגי הסחוס שנקבעו באקדמיה בעבר, ובכך נשלם מתן השמות העבריים לדגים השוכנים בארץ ובקרבת חופיה, ששקדה עליו הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית משנת תשנ"ה (1995).

חברי הוועדה הם הזואולוגים ד"ר חנן דימנטמן (יו"ר), ד"ר דני גולני, פרופ' יוסף הלר (שלושתם מן המחלקה לאבולוציה לסיסטמטיקה ולאקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים) ופרופ' זאב ארד (מן הטכניון בחיפה); וחברי האקדמיה ללשון העברית פרופ' מרדכי כסלו ופרופ' סיריל אסלנוב.

בראשית הדיונים ברשימה זו פעלה הוועדה בהרכב אחר, ובחבריה נמנו הזואולוגים פרופ' דב פור (יו"ר הוועדה בעבר) ופרופ' יהודה ורנר, וחברי האקדמיה פרופ' דוד טלשיר , פרופ' יעקב זוסמן, פרופ' יהודה רצהבי (ז"ל) ופרופ' גד בן-עמי צרפתי (ז"ל).

מרכזת הוועדה היא ד"ר קרן דובנוב מן המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית.

 

את רשימת השמות לדיון הכין חבר הוועדה ד"ר דני גולני, מומחה לדגים,  בהסתמך על מחקריו על מיני הדגים בים התיכון ועל מחקרי ד"ר מנחם גורן מאוניברסיטת תל אביב על הדגים בים סוף. חלק ניכר מן השמות העבריים לדגים נכללו ב"לקסיקון דביר לזואולוגיה" מאת פרופ' מנחם דור (תל אביב, תשמ"ח), ולרשימה נוספו שמות מינים שלא נזכרו בספר זה. השמות שפורסמו בספרו של דור שונו במקרים מעטים, בעיקר בשל טעויות ושינויים במערכת המדעית, כגון שיוך המינים לסוגים. שמות שנוספו על הרשימה של דור נדונו בוועדה על בסיס הצעות ד"ר גולני מחידושיו ומחידושי עמיתיו.

חוקרי הדגים ממוסדות שונים בארץ, בייחוד ד"ר אבי ברנס, ד"ר מנחם גורן וד"ר יעקב דפני, קראו את רשימת השמות וסייעו לוועדה בהערותיהם. הערות התקבלו גם מחברי האקדמיה ללשון העברית ומעובדי המזכירות המדעית של האקדמיה. כמה שמות נדונו בוועדת הדקדוק של האקדמיה לפני הבאת הרשימה לאישור ועדת המינוח המרכזית.

 

הרשימה אושרה בישיבת המליאה של האקדמיה ללשון העברית ביום ז' בטבת תשע"ב, 2 בינואר 2012.

 

הערות למעיינים ברשימה

א. הרשימה כוללת שמות משפחות ושמות מינים.

ב. כל שמות המינים  הם בני שני רכיבים. הרכיב הראשון הוא שם סוג, והרכיב השני הוא שם לוואי; שם סוג ושם לוואי יוצרים יחד שם מין. כאשר שם הסוג או שם הלוואי מורכב משתי מילים, נכתב מקף בין המילים, לדוגמה תְּלַת-רֶגֶל יָם-תִּיכוֹנִי.

ג. לפי הנהוג במונחי זואולוגיה, שמות משפחות של בעלי חיים באים בסיומת -יִים, כגון דַּבָּקִיִּים.

ד. בכל שמות הדגים הבחינה הוועדה בעקיבות בין פס לרוחב גוף הדג ובין קו לאורך גוף הדג. הבחנה זו ננקטה גם כשהייתה כרוכה בשינוי שם שנקבע ב"לקסיקון דביר לזואולוגיה", לדוגמה צִבְעוֹן קַוִּים במקום צִבְעוֹן פַּסִּים.

***

ביום ט' במרחשוון תשע"ד, 13 באוקטובר 2013 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6709, ב' בטבת תשע"ד (5 בדצמבר 2013), עמ' 1889.  

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.