מונחי נגרות בניין (תש"ט)

סינון
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
אֶשְׁנָב אשנב ר' אֶשְׁנַבִּים
העתק
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
הִרְכִּיב* הרכיב*
* במילון המקורי כתוב: הַרְכֵּב
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
הִצִּיב* הציב*
* במילון המקורי כתוב: הַצֵּב
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
קָבַע* קבע*
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
חִזֵּק בְּמַסְמְרִים* חיזק במסמרים*, חִזֵּק בִּבְרָגִים* חיזק בברגים*
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בְּמַסְמְרִים
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בִּבְרָגִים
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
עָקַר* עקר*
* במילון המקורי כתוב: עָקוֹר
העתק
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
דֶּלֶת מְטוּטֶלֶת* דלת מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: דֶּלֶת מְטֻטֶּלֶת
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
תֵּאֵם* תיאם*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֵם
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
פִּרְזֵל* פרזל*
* במילון המקורי כתוב: פַּרְזֵל
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
דֶּלֶת מַשְׂמְאִילָה* דלת משמאילה*
* במילון המקורי כתוב: דֶּלֶת מַשְׂמִאילָה
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
תָּלָה* תלה*
* במילון המקורי כתוב: תָּלֹה
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
הֵסִיר* הסיר*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵר
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
זָקֵף זקף ר' זְקֵפִים
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
אָזֵן אזן ר' אֲזֵנִים
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
לוֹכְסָן* לוכסן*
* במילון המקורי כתוב: לוֹכְסוֹן
העתק
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
עָדַף* עדף*
* במילון המקורי כתוב: עָדוֹף
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
צִיר מְטוּטֶלֶת* ציר מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: צִיר מְטֻטֶּלֶת
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
צִיר קָמָץ* ציר קמץ*
* במילון המקורי כתוב: צִיר קָמֵץ
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
צִיר לֹא פָּרִיק* ציר לא פריק*
* במילון המקורי כתוב: צִיר לֹא פָרִיק
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
שִׁקַּע* שיקע*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקֵּעַ
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
נָעַץ* נעץ*, נָעַץ צִיר נַעַץ* נעץ ציר נעץ*
* במילון המקורי כתוב: נָעוֹץ
* במילון המקורי כתוב: נָעוֹץ צִיר נַעַץ
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
קָבַע בִּבְרָגִים* קבע בברגים*
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ בִּבְרָגִים
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
הֵסִיר* הסיר*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵר
העתק
נגרות (תש"ט, 1949)
קוֹפָּל* קופל* ר' קוֹפָלִים
* במילון המקורי כתוב: קוֹפָל
דלג למונחים