מונחי נגרות בניין (תש"ט)

סריקות   

הקדמה – מונחי נגרות בניין

 

ההצעה הראשונה לרשימת המונחים הבאה הוכנה ע"י חבר מומחים בהשתתפות חבר ועד הלשון, מר ס' גולדברג ז"ל. אחרי שעיינה בה הוועדה למונחי בניין בתל-אביב, שהשתתפו בה חברי ועד הלשון ה"ה אשר ברש וט"ז מילר ובעלי המקצוע ה"ה ג' כהן, צ' פרידמן, ד"ר ב"צ קרוגליאקוב וי' שטיינבוק, נשלחה בשנת תש"ה בצורת חוזר לחברי ועד הלשון ולמספר רב של בעלי מקצוע. נתקבלו הערות חשובות מאת ה"ה נ' שיפריס, י' גור, ש' ייבין, מ' גלברט וד"ר ז' בן-חיים ובייחוד מאת הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בחיפה, שבישיבותיה בעניין זה השתתפו ה"ה ס' גולדברג ז"ל, וייבדלו לחיים – ה"ה ש' אירמאי, י' ארליך, פרופ' י' ברויר וא' שמשוני. הוועדה למונחי בניין חזרה ודנה ברשימה לאור ההערות האלה וקבעה את המונחים המוגשים כאן. כמזכירי הוועדה שימשו בזה אחר זה המזכירים המדעיים של ועד הלשון בתל-אביב, ה"ה י' קוטשר וד"ר ע' איתן.

 

***

  

רשימת מונחי נגרות בניין עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית התפרסמה בלשוננו טז (תש"ח-תש"ט), עמ' 243–246.