למידת מכונה [טכנולוגיית המידע] (תשס"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
אֶסְטְרָטֶגְיַת לְמִידָה* אסטרטגיית למידה*
* במילון המקורי כתוב: אִיסְטְרָטֶגְיַת לְמִידָה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
אֶסְטְרָטֶגְיַת חוֹנְכוּת* אסטרטגיית חונכות*
* במילון המקורי כתוב: אִיסְטְרָטֶגְיַת חוֹנְכוּת
דלג למונחים