אריגה אומנותית [טקסטילים] (תשס"ב)

סינון
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שְׂעַר אַנְגּוֹרָה שער אנגורה שער של עז אנגורה, ארנבת אנגורה או חתול אנגורה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
קוֹרַת מַעֲבַר הַשְּׁתִי קורת מעבר השתי הקורה שהשתי עובר מעליה או מתחתיה מן המנור האחורי אל הנירים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל מָתְנַיִם נול מותניים נול שחוטי השתי נמתחים בו בעזרת גוף האורג או האורגת
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
כֹּפֶת כופת חבילות הסיבים המגיעות כרוכות למַטְוִיָּה; ר' כְּפָתִים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל רְצוּעוֹת נול רצועות נול מיוחד לאריגת סרטים, רצועות וחגורות
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שֵׁבֶט שבט חלק של הנול החובט ומהדק את חוטי הערב
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שִׁיטַת הַחִבּוּר שיטת החיבור רוֹוח: קְלִיעוֹת; שיטת חיבור היוצרת את הדגם
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שְׁתִי מְחַבֵּר שתי מחבר שתי שני שמחבר את ציפות הערב
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סְלִיל סליל, אַשְׁוָה אשווה מקל או גליל שנכרכים עליו חוטי טווייה או חוטים לתפירה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
גִּמְרָה גמרה ההתחלה והסוף של האריג
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חוּט בּוּקְלֶה חוט בוקלה חוט שזור מחוטים במתיחה שונה, היוצרת בו לולאות
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
כָּלָךְ כלך חוטי משי טווּיים מסיבים קצרים שנפלו בעת סריקת המשי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חוּט פְּלִיז חוט פליז בדרך כלל: פְּסִיס פְּלִיז
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
כְּתִישָׁה כתישה רק בסיב מן גבעול, למשל פשתן
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נִימַת מֶשִׁי נימת משי נימה אחת (פילָמֶנט) מזוג הנימים שמפריש טוואי המשי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
בְּרוֹקָד ברוקד שם מסחרי לאריגים מפוארים, בעיקר אריגים ארוגים בחוטי כסף או זהב
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר עֵרֶב מוּסָף חיבור ערב מוסף חיבור של חוטי ערב הנוספים לאריג הבסיסי (כדי ליצור דגם)
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שְׂעַר גְּמַלִּיִּים שער גמליים שער של לאמות (אלפקה - Alpaca וּוִיקונה - Vicuna)
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
כַּרְטִיס מְנֻקָּב כרטיס מנוקב משמש לאריגה מורכבת בנולי ז'קארד ובנולים אחרים; הכרטיס יכול להיות עשוי מחומרים שונים: קלף - ייקרא קְלָף מְנֻקָּב; מחומרים קשיחים, כגון עצם, עץ, פלסטיק - ייקרא לוּחִית מְנֻקֶּבֶת
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
אֲרִיגַת קְלָפִים אריגת קלפים אריגה שקלפים מנוקבים משמשים בה במקום בתי נירים
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נִפּוּץ ניפוץ ניפוץ של צמר - חובטים במקלות כדי לנקות אותו מהפסולת וכדי להפריד בין הסיבים; ניפוץ של כותנה - חובטים חוטי כותנה משומשים או פסולת חוטים ומפרידים אותם שוב לסיבים שאפשר לטוותם מחדש
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
קֵרוּד קירוד קירוד וקרצוף של חומר גלם או של אריג מוכן לשם הפרדת הסיבים כדי לייצר פלומה
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פְּקַעַת פקעת עטיפת הנימים שיוצר הזחל לפני שהוא הופך לגולם
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סְרִיקָה סריקה פעולת הסריקה דומה לקֵרוּד, אבל נעשית במכשיר אחר - המסרק. צֶמֶר סָרוּק הוא צמר לאחר פעולת סריקה, הנעשית בדרך כלל לאחר ניפוץ. במקרה כזה מוותרים על קֵרוּד
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר אֲלַכְסוֹנִי רַב-כִּוּוּנִי חיבור אלכסוני רב-כיווני שיטת אריגה שיוצרת אריג המורכב מיותר מסוג אחד של אלכסונים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר מֻרְכָּב חיבור מורכב חיבור בשתי מערכות של שתי או של ערב, או של שתיהן
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מִבְנֶה מבנה צירוף הטכניקות והחיבורים שהבד מורכב מהם
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
לִבָּה ליבה הרכיב הפנימי בחוט מורכב, על פי רוב ממתכת
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל בִּמְתִיחָה נֶגְדִּית נול במתיחה נגדית מבנה של נול דוושות בעל שתי מערכות של מקשרים, שהאחד עולה בו כנגד השני, כלומר כל בית ניר עולה או יורד בנפרד
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שַׁעַר נֶגְדִּי שער נגדי בין אנשי המקצוע רוֹוח לshed-: תְּעָלָה
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מַקְּלוֹת שִׂכּוּל מקלות שיכול זוג מקלות או קנים, השומרים על השיכול המארגן את חוטי השתי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שִׂכּוּל שיכול שיכול חוטי השתי, שמטרתו למנוע את הסתבכותם זה בזה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר דַּמַּשְׂקִי חיבור דמשקי אריג בעל דגם שנוצר על ידי חילופם של סטין פני שתי וסטין פני ערב; ולא אָרִיג דַּמַּשְׂקִי כדי למנוע בלבול עם כל מיני האריגים המיובאים מדמשק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סִיב תָּמָר סיב תמר סיב המופק מהגבעול או מהכפות ומהעלעלים של עץ התמר
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פֶּסַע פסע היחידה הקטנה ביותר בדגם של הערב או השתי
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
דֶּנְיֶה דניה יחידת יסוד, המבטאת את הקוטר, את המשקל ואת החוזק של חוטי פילמנט
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חֲרִיץ הַמַּסְרֵק חריץ המסרק המִרווח בין שיני מסרק הנול
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
כִּישׁוֹר כישור המקל שנכרכים עליו הסיבים המוכנים לטווייה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
תַּרְשִׁים תרשים תיאור גרפי מפושט של תהליכי אריגה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
הַשְׁחָלָה השחלה העברת חוטי השתי דרך עיני הניר בסדר שקובע את הדגם
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
טַבִּי מֻרְחָב טבי מורחב חיבור בד בעל יותר מחוט שתי או חוט ערב יחיד; תת-קבוצה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
בַּד בד מוצר טקסטיל שטוח, ששטחו גדול בהרבה מעוביו
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
לֶבֶד לבד בד לא ארוג - סיבים שנדחסו בלחץ ובחום ויוצרים בד
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נִימָה נימה סיב רציף בעובי אחיד
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חוּט לָפוּף חוט לפוף חוט מורכב שהרכיב החיצוני בו מלופף סביב הליבה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
המונח תוקן (קודם: בֵּית נִיר קָשִׁיחַ)
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מוֹךְ מוך מצמר; גבבת צמר שאינה מתאימה לטווייה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מוֹךְ מוך מנוצות אווז העדינות ביותר
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חוּט בְּלִי פִּתּוּל חוט בלי פיתול הסימן הגרפי הרווח: I; חוט מנימים אחדות, ללא פיתול: (1) חוטי משי לא שזורים (מותאמים לרקמה); (2) סיבי משי קצרים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
קוֹרַת מַעֲבַר הָאָרִיג קורת מעבר האריג הקורה שהאריג עובר מעליה למתקן הגלילה, אל המנור הקדמי
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר עַזָּתִי חיבור עזתי, לֵנוֹ לנו שיטת אריגה שיוצרת אריג שחוטי השתי מתפתלים בו
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
צֶמֶר מְדֹהָן צמר מדוהן צמר לא נקי, לפני הסרת ההפרשות
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חוּט בְּפִתּוּל מוּעָט חוט בפיתול מועט חוט משי עשוי מקורים אחדים בפיתול מזערי המשמש רק בחוטי משי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
דֶּבֶק סֵרִיצִין דבק סריצין הדבק שמתיז טוואי המשי על נימי המשי לשם הדבקתן זו לזו
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מַסְתּוֹרִית מסתורית מכשיר שמניחים עליו את הדוללה
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר אִדְרָה חיבור אדרה חיבור אלכסוני היוצר דגם דמוי אִדרת דג
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל אִינְקְל נול אינקל נול המשמש לאריגת סרטים וחגורות
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סְרֹקֶת סרוקת שער קצר וגס שהופרד מתוך סיבי הצמר בעת הסירוק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מְקַשֵּׁר מקשר קושר בין הדוושות לבתי הנירים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פְּסִיס פסיס רצועה שטוחה וצרה, ממתכת, מעור או מנייר, או חוט מתכת מרוקע, כיחידת חומר עצמאית לרקמה ואריגה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
לַמְפָּס למפס טכניקת אריגה ובה שתי מערכות של שתי: מערכת אחת של שתי וערב יוצרת את האריג הבסיסי, ומערכת שנייה של שתי יוצרת את הדגם על ידי חיזוקים של ציפות שתי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סִיב פִּשְׁתָּן סיב פשתן סיבים המופקים מגבעול הפשתה
הערת המזכירות המדעית: יש מי שמדייק ונוקט סִיב פִּשְׁתָּה. באנגלית צריך להיות flax fiber.
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר אֲלַכְסוֹנִי מְעֻיָּן חיבור אלכסוני מעוין שיטת אריגה שיוצרת דגם שבו הקווים האלכסוניים שבורים בצורת מעוינים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל נול מכשיר לאריגה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מִשְׁקוֹלוֹת הַנּוּל משקולות הנול משקולות המותחות את חוטי השתי בנול המשקולות
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פְּסִיס מְעִי פסיס מעי רצועה דקה מוזהבת או מוכספת עשויה ממעיים של חיה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פְּלוּמַת קֵרוּד פלומת קירוד מעין פלומה שנוצרת על ידי גירוד האריג
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מָשׁוֹט משוט, לוּחַ מְפַלֵּג שְׁתִי לוח מפלג שתי מכשיר בצורת קרש מחוֹרָר המשמש להובלת החוטים בעת הכנת השתי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מַהֲלַךְ הַסָּכָה מהלך הסכה, מַהֲלָךְ מהלך מתיחה אחת, הלוך ושוב, של חוט השתי בפעולת ההסכה, קרי: הכנת המסכת
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל מֵכָנִי נול מכני עִם בֻּכְיָר; באריגה מודרנית מבחינים בין נולי בוכייר לבין נולים ללא בוכייר, הפועלים בכוח מים או בכוח אוויר. רק ב-50 השנים האחרונות החלו להנהיג נולים בלא בוכייר. המילה נוּל מכַוונת רק למכונות אריגה בעלות בוכייר
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
רַפְיָה רפיה לֶכֶשׁ; סיב מופק מעלי דקל הרפיה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סִיב רָמִי סיב רמי סיב המופק מן הגבעול של צמח בשם זה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סִיב זְהוֹרִית סיב זהורית ויסקוזה - סיב מלאכותי המופק מתאית שמראהו כסיב משי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מַסְרֵק מסרק מהדק את חוטי הערב
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
גַּב תָּלוּם גב תלום שטיח שהקשרים ערוכים בגבו תלמים תלמים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
בֻּכְיַר גַּלְגַּלִּים בוכייר גלגלים רווח בפי אנשי המקצוע סִירַת אוֹרְגִים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פִּתּוּל מַשְׂמְאִיל* פיתול משמאיל*, פִּתּוּל S פיתול S פיתול לִשׂמאל; המונח משמש הן בטווייה הן בשזירה ובכל פעולות הפיתול בחבלים, חוטים וכד'
* במילון המקורי כתוב: פִּתּוּל מַשְׂמִאיל
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סָטִין סטין חיבור חוטי ערב או חוטי שתי הצָפים מעל חמישה או יותר חוטי שתי או ערב
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חֲבָטָה חבטה חבטה לשם הידוק הסיבים ליצירת לבד
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שָׂפָה שפה קצה האריג שחוטי הערב שבו מקיפים את חוטי השתי הקיצוניים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מַעֲרֶכֶת נִירִים מערכת נירים מערכת של בתי נירים האחראית לתכניות השתי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שַׁעַר שער, נֶפֶשׁ הַמַּסֶּכֶת נפש המסכת הרווח שנפער בין שתי מערכות השתי בעת האריגה בנול, ובו מעבירים את חוט הערב
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
בֻּכְיָר בוכייר בין אנשי המקצוע רווח סִירָה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
דּוֹלֵלָה דוללה צורת אריזה רכה של חוטים שאין לה בסיס, להבדיל מסְלִיל, למשל
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
צֶמֶר שֶׁלַח צמר שלח צמר שנגזז או נתלש מן העור שנפשט
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סוּמָק* סומק* טכניקת אריגה הקרויה על שם של מקום במרכז אסיה; אין קשר בינו לבין אוג הבורסקאים, הקרוי אף הוא סוּמַק, ומשמש לצביעה ולתבלין: בטכניקה זו חוט ערב מלפף חוט שתי
* במילון המקורי כתוב: סוּמַק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פֶּלֶךְ פלך המקל שמסובבים אותו ועליו נכרכים החוטים הטוויים. הפלך מורכב מכוש ומשקולת
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חוּט לֻלְיָנִי חוט לולייני באריגה: חוט המעוצב בצורה לוליינית בשעת הטווייה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
צִיב ציב סיבי טקסטיל (לא פילמנטים) באורך מוגבל ומוגדר
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סִיב סִינְתֵּטִי סיב סינתטי סיב עשוי מחומר סינתטי, כגון ניילון או פוליאסטר, לעומת סיב טבעי הקיים בטבע, ולעומת סיב מלאכותי, המעובד מחומרים טבעיים באופן מלאכותי
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
קֶשֶׁר סִימֶטְרִי קשר סימטרי רוֹוֵחַ גם: טוּרְקִי, גֵּאוֹרְדֵס, קֶשֶׁר רָיָה, קֶשֶׁר סָגוּר

symmetrical knot symmetrical knot var: Turkish, Ghiordes, closed knot
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל קְלָפִים נול קלפים נול שאורגים בו בעזרת קלפים מנוקבים; ר' מס' 34
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
טַפֵּטִין טפטין, שְׁטִיחֵי טַפֵּטִין שטיחי טפטין שיטת אריגה של ציור בחוטי הערב על פני השתי. שיטה זו משמשת בעיקר בשטיחים, ונפוצה מאוד בתרבויות שונות כבר בימי קדם
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
טֶקְסְטִיל טקסטיל מוצר עשוי סיבים, נימים או חוטים מחומרים טבעיים, מלאכותיים או סינתטיים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חוּט חוט לאריגה או לסריגה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
צִיף סָרוּק ציף סרוק, אֶגֶד סִיבִים סָרוּק אגד סיבים סרוק אגד סיבֵי צמר סרוקים ומקבילים מוכנים לטווייה
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
טוּסָה טוסה קורים של תולעת טוסה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
קְשִׁירָה קשירה של בתי הנירים לדוושות
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
קְטִיפָה קטיפה חיבור בשני חוטי שתי שאחד מהם מוגבה (בדרך כלל על ידי מוט שיוצר לולאות)
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מוֹט הַקְּטִיפָה מוט הקטיפה המוט המגביה את השתי ויוצר את לולאות הקטיפה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
קְטִיפַת עֵרֶב קטיפת ערב קטיפה שפלומתהּ נוצרת על ידי הגבהת חוטי הערב
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
אִיֵּי קְטִיפָה איי קטיפה דגם קטיפה הנוצר על ידי אזורים בעלי פלומה ואזורים חסרי פלומה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
שְׁתִי שתי החוטים העוברים לאורך האריגה (כנגד ערב)
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
נוּל מִשְׁקוֹלוֹת נול משקולות נול זקוף שחוטי השתי נמתחים בו על ידי משקולות
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
גְּבָבַת מֶשִׁי גבבת משי קורי משי קצרים שנשברו תוך פתיחת הפקעת
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
חִבּוּר חיבור יחידה מחזורית מינימלית באריגה
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
לוּלְאוֹת עֵרֶב לולאות ערב חיבור בעל ערב נוסף שיוצר לולאות
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
מֶשִׁי בַּר משי בר משי המופק מפקעות טוואי לא מתורבת (כגון טוּסָה)
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
אָרִיג אריג בד ארוג (שיש לו שתי וערב)
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
סִיב יוּקָה סיב יוקה סיב המופק מעץ היוקה ומשמש ליצירת חבלים, מברשות וטפָטים
העתק
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
פִּתּוּל מַיְמִין פיתול מיימין, פִּתּוּל Z פיתול Z פיתול לימין; המונח משמש הן בטווייה הן בשזירה ובכל פעולות הפיתול בחבלים, חוטים וכד'
דלג למונחים