אריגה אמנותית (תשס"ב)


הקדמה - סיבים וחוטים, בדים ואריגים, טכניקות, נולים ומכשירים

הוועדה למונחי אריגה אמנותית הוקמה באקדמיה ללשון העברית בשלהי שנת תשנ"ח ביזמת עליזה בגינסקי וברכה סדובסקי.
 

חברי הוועדה מקרב בעלי המקצוע: עליזה בגינסקי, לשעבר מרצה במכללת שנקר, חברה בהנהלת ה־Cieta (יושבת ראש הוועדה); ברכה סדובסקי מבית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית; ד"ר ברכה יניב, מרצה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר־אילן; יורם ברייר, מנכ"ל חברת גמולב, אוצר ומומחה לאומנויות; ד"ר רבקה יוחה, מומחית לטכנולוגיה טקסטילית, לשעבר מן המכון הישראלי לסיבים של התמ"ס; תמר שיק מרשות העתיקות, חוקרת בפרהיסטוריה, היסטוריה וטכנולוגיה של הטקסטיל; אורה בארי ועלייה בן־עמי מן המחלקה לאתנוגרפיה יהודית במוזאון ישראל בירושלים; מן האקדמיה – אבנר טריינין, שלמה נאה, מנחם קיסטר (עד תשס"ב); עובד מפעל המילון ההיסטורי אורי מלמד (מתשס"ב).

מזכירת הוועדה צביה זמירי.
 

הפרק הראשון שדנה בו הוועדה כלל מונחים בתחומים האלה: סיבים וחוטים, בדים ואריגים, טכניקות, נולים ומכשירים.
 

את המצע לפרק הכינו עליזה בגינסקי וברכה סדובסקי. בבחירת המונחים הן הסתמכו בעיקר על המילון של הארגון הבין־לאומי CIETA (Centre International d'Etude des Textiles Anciens). המילון נדפס ב־1980 בשמונה שפות, מבואר ומאויר, בהוצאת המוזאון המלכותי בקנדה. מילון האקדמיה ללשון העברית עתיד אפוא להוסיף לו את המונחים בשפה העברית.
 

קהל היעד הם מוזאונים, לרבות רשות העתיקות, אוצרים ומקטלגים של מוזאונים ושל אוסָפים, אספנים, חוקרים וסטודנטים.
 

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבה רפג ביום י"ד באייר תשס"ה, 23 במאי 2005.

 

* * *

ביום כ"ה בטבת תשס"ד (19 בינואר 2004) חתמה שרת החינוך התרבות והספורט, לימור לבנת, על הודעה בדבר אישור הרשימה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5281 מיום י"ח באדר תשס"ד (11 במארס 2004).

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.