שימוש כללי (תשנ"ה)

סינון
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
נְסוּעָה נסועה מספר הקילומטרים שנסע אדם או קבוצה של אנשים או כלי רכב בתקופה מסוימת
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִילוֹמֶטְרָז' (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קילומטרז' (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מִדְבּוּר מדבור תהליך של הפיכת אזור מיושב לשומם בעקבות נטישת תושביו
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
תְּרוּפַת דֶּמֶה תרופת דמה חומר לא פעיל הניתן כתרופה. כדי לבדוק השפעה של תרופה, נותנים אותה לקבוצת ניסוי, ולקבוצת ביקורת נותנים תרופת דמה. לעתים תרופת הדמה ניתנת למטופל כדי לבדוק את ההשפעה הנפשית הנגרמת לו מעצם הטיפול במחלתו, בלא שייטול תרופה ממש
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מְבוֹאָה מבואה אולם כניסה בבניין ציבורי; למשל בבית מלון או בתאטרון
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
תִּכְתֵּב תכתב העביר טקסט מוקלט לכתב
תִּכְתּוּב תכתוב שם הפעולה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
תַּרְגִּיל מִלּוּי תרגיל מילוי, מִבְחַן מִלּוּי מבחן מילוי תרגיל או מבחן שבו מוטל על התלמיד להשלים מילים חסרות
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
דַּפְדַּף דפדף בלוק למכתבים. צורת הרבים: דַּפְדַּפִּים
מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּלוֹק (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בלוק (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מְחִיקוֹן מחיקון נוזל מחיקה; "טיפקס"
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
גְּרִיד גריד ציפוי המכסה חלק מכרטיס (כגון כרטיס חניה, כרטיס הגרלה). כשמגרדים את הציפוי, נחשף הכתוב שמתחתיו
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מֵקַר מקר מתקן למי שתייה קרים. המילה מקר על דרך מחם, והיא נכתבת בלא יו"ד. ברבים: מְקָרִים
מונחים נוספים באותה המשמעות: קוּלֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קולר (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
דּוּ-עָלוּם דו-עלום בניסוי דו-עלום יש שתי קבוצות בני אדם, אך לא החוקר ולא הנחקרים יודעים מי קיבל תרופה אמתית ומי תרופת דמה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מֻחְדָּשׁ מוחדש מוצר שהיה בשימוש הלקוח, הוחזר ליצרן ונארז מחדש לצורך מכירתו
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מוּתָג מותג מוצר של חברה מסוימת, והוא בעל שם מסחרי. לעתים שם המותג הוא שם החברה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
חִשָּׁכוֹן חישכון איבוד הכרה רגעי; המשמעות הרווחת של המושג היא אבדן זיכרון רגעי של עניין או אירוע, כגון שחקן השוכח מילה או קטע בהיותו על הבימה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מַגְּבוֹן מגבון ממחטה של נייר רך וסופג לניגוב ולניקוי. לעתים המגבון עשוי ממלמלית (tissue paper). ממחטה לחה של נייר היא מגבון לח
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מִדְרוּג מדרוג אומדן של שיעור הצופים בטלוויזיה בתכנית מסוימת על פי מדגם. המדרוג משמש גם בכלי תקשורת אחרים
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מַד צְפִיָּה מד צפייה מכשיר המחובר למקלט הטלוויזיה ואוסף נתונים על זמן הצפייה של כל אחד מבני הבית
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
הַדְרָה הדרה מכובדות ואצילות המוקרנות מעצם אישיות האדם ואינן תלויות במעמד או במשרה רשמיים
מונחים נוספים באותה המשמעות: דִּיגְנִיטִי (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: דיגניטי (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
מַפְרֵט מפרט התקן שבו מסודרים מטבעות על פי ערכם. בדרך כלל הם מוחזקים בצינורות מתכת או פלסטיק המותאמים בקוטרם לגודל המטבעות. הנהג באוטובוס משתמש במפרט לסידור המטבעות שקיבל, למתן עודף לנוסעים או לפריטה של כסף
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
תַּנּוּרוֹן תנורון תנור קטן לאפייה (דוגמת תנור האפייה - oven), לקליית לחם (דוגמת מַקלה הלחם - toaster) ועוד
מונחים נוספים באותה המשמעות: טוֹסְטֶר אוֹבֶן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: טוסטר אובן (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשנ"ה, 1995)
כַּף מְחוֹרֶרֶת כף מחוררת כף מנוקבת חורים המסננת את המזון המוצק מן הנוזל. מיועדת, למשל, להוצאת מלפפונים חמוצים מכלי גדול
דלג למונחים