שימוש כללי [ללא] (תשנה)

סינון
העתק
ללא (תשנה, 1995)
נְסוּעָה נסועה מספר הקילומטרים שנסע אדם או קבוצה של אנשים או כלי רכב בתקופה מסוימת
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִילוֹמֶטְרָז' (לועזי)
להרחבה
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מִדְבּוּר מדבור תהליך של הפיכת אזור מיושב לשומם בעקבות נטישת תושביו
העתק
ללא (תשנה, 1995)
תְּרוּפַת דֶּמֶה תרופת דמה חומר לא פעיל הניתן כתרופה. כדי לבדוק השפעה של תרופה, נותנים אותה לקבוצת ניסוי, ולקבוצת ביקורת נותנים תרופת דמה. לעתים תרופת הדמה ניתנת למטופל כדי לבדוק את ההשפעה הנפשית הנגרמת לו מעצם הטיפול במחלתו, בלא שייטול תרופה ממש
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מְבוֹאָה מבואה אולם כניסה בבניין ציבורי; למשל בבית מלון או בתאטרון
העתק
העתק
ללא (תשנה, 1995)
תַּרְגִּיל מִלּוּי תרגיל מילוי, מִבְחַן מִלּוּי מבחן מילוי תרגיל או מבחן שבו מוטל על התלמיד להשלים מילים חסרות
העתק
ללא (תשנה, 1995)
דַּפְדַּף דפדף בלוק למכתבים. צורת הרבים: דַּפְדַּפִּים
מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּלוֹק (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
ללא (תשנה, 1995)
גְּרִיד גריד ציפוי המכסה חלק מכרטיס (כגון כרטיס חניה, כרטיס הגרלה). כשמגרדים את הציפוי, נחשף הכתוב שמתחתיו
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מֵקַר מקר מתקן למי שתייה קרים. המילה מקר על דרך מחם, והיא נכתבת בלא יו"ד. ברבים: מְקָרִים
מונחים נוספים באותה המשמעות: קוּלֶר (לועזי)
להרחבה
העתק
ללא (תשנה, 1995)
דּוּ-עָלוּם דו-עלום בניסוי דו-עלום יש שתי קבוצות בני אדם, אך לא החוקר ולא הנחקרים יודעים מי קיבל תרופה אמתית ומי תרופת דמה
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מֻחְדָּשׁ מוחדש מוצר שהיה בשימוש הלקוח, הוחזר ליצרן ונארז מחדש לצורך מכירתו
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מוּתָג מותג מוצר של חברה מסוימת, והוא בעל שם מסחרי. לעתים שם המותג הוא שם החברה
העתק
ללא (תשנה, 1995)
חִשָּׁכוֹן חישכון איבוד הכרה רגעי; המשמעות הרווחת של המושג היא אבדן זיכרון רגעי של עניין או אירוע, כגון שחקן השוכח מילה או קטע בהיותו על הבימה
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מַגְּבוֹן מגבון ממחטה של נייר רך וסופג לניגוב ולניקוי. לעתים המגבון עשוי ממלמלית (tissue paper). ממחטה לחה של נייר היא מגבון לח
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מִדְרוּג מדרוג אומדן של שיעור הצופים בטלוויזיה בתכנית מסוימת על פי מדגם. המדרוג משמש גם בכלי תקשורת אחרים
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מַד צְפִיָּה מד צפייה מכשיר המחובר למקלט הטלוויזיה ואוסף נתונים על זמן הצפייה של כל אחד מבני הבית
העתק
ללא (תשנה, 1995)
הַדְרָה הדרה מכובדות ואצילות המוקרנות מעצם אישיות האדם ואינן תלויות במעמד או במשרה רשמיים
מונחים נוספים באותה המשמעות: דִּיגְנִיטִי (לועזי)
להרחבה
העתק
ללא (תשנה, 1995)
מַפְרֵט מפרט התקן שבו מסודרים מטבעות על פי ערכם. בדרך כלל הם מוחזקים בצינורות מתכת או פלסטיק המותאמים בקוטרם לגודל המטבעות. הנהג באוטובוס משתמש במפרט לסידור המטבעות שקיבל, למתן עודף לנוסעים או לפריטה של כסף
העתק
ללא (תשנה, 1995)
תַּנּוּרוֹן תנורון תנור קטן לאפייה (דוגמת תנור האפייה - oven), לקליית לחם (דוגמת מַקלה הלחם - toaster) ועוד
מונחים נוספים באותה המשמעות: טוֹסְטֶר אוֹבֶן (לועזי)
להרחבה
העתק
ללא (תשנה, 1995)
כַּף מְחוֹרֶרֶת כף מחוררת כף מנוקבת חורים המסננת את המזון המוצק מן הנוזל. מיועדת, למשל, להוצאת מלפפונים חמוצים מכלי גדול
דלג למונחים