דגי מים מתוקים [בעלי חיים] (תשמ"א)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
אָרַפַּיְמָה* ארפיימה*
* במילון המקורי כתוב: אֲרַפַּיְמָה
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
סִדְרַת קַרְפִּיּוֹנָאִים* סדרת הקרפיונאים*
* במילון המקורי כתוב: סִדְרַת הַקַּרְפְּיוֹנָאִים
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
חָרִית חרית מ"ר: חֲרִיתִים

Latin: Charax Charax
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
פְּרִיסְטֵלָה חֲרוּצִית* פריסטלה חרוצית* הן לשון זהב הן לשון כשיני המסור
* במילון המקורי כתוב: פְּרִיסְטֶלָּה חֲרוּצִית
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
קַרְפִּיּוֹן מָצוּי* קרפיון מצוי*
* במילון המקורי כתוב: קַרְפְּיוֹן מָצוּי
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
קַרְפִּיּוֹן זָהֹב* קרפיון זהוב*
* במילון המקורי כתוב: קַרְפְּיוֹן זָהֹב
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
קַרְפִּיּוֹן חָלָק* קרפיון חלק*
* במילון המקורי כתוב: קַרְפְּיוֹן חָלָק
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
קַרְפִּיּוֹן הָרְאִי* קרפיון הראי*
* במילון המקורי כתוב: קַרְפְּיוֹן הָרְאִי
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
דַּנְיוֹ דֵּוַרְיוֹ* דניו דווריו*
* במילון המקורי כתוב: דַּנְיוֹ דֶּוַרְיוֹ
העתק
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
במילון המקורי כתוב millinos במקום millions. תוקן באתר המונחים בשנת תשפ"א.
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
מוֹלִי מִפְרְשָׂן* מולי מפרשן*
* במילון המקורי כתוב: מוֹלִי מִפְרָשָׂן
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
מִשְׁפַּחַת הָאָנַבָּסִיִּים* משפחת האנבסיים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת הָאֲנַבָּסִיִּים
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
יַבַּשְׁתַּן הַמַּנְגְּרוֹבִים* יבשתן המנגרובים*
* במילון המקורי כתוב: יַבַּשְׁתַן הַמַּנְגְּרוֹבִים
העתק
בעלי חיים (תשמ"א, 1981)
סִדְרַת הַדַּקָּרָאִים* סדרת הדקראים*
* במילון המקורי כתוב: סִדְרַת הַדַּקְּרָאִים
דלג למונחים