דגי מים מתוקים (תשמ"א)


הקדמה - דגי מים מתוקים

רשימת שמות דגי-מים מתוקים אושרה במליאת האקדמיה בישיבה קל"ח [י"ג בכסלו תשל"ט, 13 בדצמבר 1978].
חברי הוועדה שהכינו פרק זה היו האדונים עלי איתן, אריה לייב פאיאנס ויהודה רצהבי מטעם האקדמיה והאדונים א' בן-טוביה, מ' גורן, מ' דור, י' הלר, יהודה ל' ורנר ול' פישלזון מטעם בעלי המקצוע. מזכירת הוועדה הייתה הגב' נורית רייך. עזרו לוועדה בהערותיהם בכתב האדונים שרגא אירמאי, עזריה אלון, י' בן-נון, ע' ברוש, מאיר ולנשטיין, ב' חפר, שמואל ייבין, יצחק כפכפי, א' לוריא, י' לנגר, שמשון מלצר, ראובן סיוון, י' רבי וא' שולוב.

 ***

ביום ד' בטבת התשמ"א (11 בדצמבר 1980) חתם שר החינוך והתרבות זבולון המר על הודעה ששמות דגי מים מתוקים אושרו במליאת האקדמיה.
הרשימה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 2747, י"ד באלול התשמ"א (13 בספטמבר 1981).