רצענות [הנעלה] (תרפ"א)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
חַרְטוֹם* חרטום*
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
פְּסוֹלִיּוֹת* פסוליות*
* במילון המקורי כתוב: פְּסוֹלִיוֹת
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
חֲצָאֵי נַעַל* חצאי נעל*
* במילון המקורי כתוב: חֱצָאֵי נַעַל
העתק
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
מַגָּפַיִם* מגפיים*
* במילון המקורי כתוב: מַגַּפַּיִם
העתק
העתק
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
אִמּוּם* אימום*
* במילון המקורי כתוב: אֵמוּם
העתק
העתק
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
שׁוֹפִין* שופין*
* במילון המקורי כתוב: שׁוּפִין
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
שׁוֹפִין פְּנִימִי* שופין פנימי*
* במילון המקורי כתוב: שׁוּפִין פְּנִימִי
העתק
העתק
העתק
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
חָבָט חבט חתיכת עור עוברת מקצה שפת גפה אחת לגפה השנית, לפרף את הנעל
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
לָשׁוֹן לשון חתיכת עור כעין לשון בין שני חלקי הגפות
העתק
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
יְצוּעוֹת יצועות חתיכות עור, אריג, או נייר, יכניסון אל תוך הנעל
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
זָפִית זפית ר' זְפִיתִים. חוט מזפת לתפירת נעליים
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
זִיף זיף שערות חזיר קשות בקצות הזפית
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
מָתוֹחַ* מתוח* פעולת מתיחת העור על האמום
* במילון המקורי כתוב: מָתֹחַ
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
נָטַל* נטל* הסרת העור מעל האמום
* במילון המקורי כתוב: נָטֹל
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
שָׁף* שף* חכוך בשופין או בנייר-שיפה להחלק חלקי הנעל
* במילון המקורי כתוב: שׁוּף
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
תִּפֵּר* תיפר* תפירה בתכיפות רצופות
* במילון המקורי כתוב: תַּפֵּר
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
כִּלֵּב* כילב* תפירה בתכיפות מרווחות זו מזו
* במילון המקורי כתוב: כַּלֵּב
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
קִנֵּב* קינב* חתוך שפות הגלדה לישרה
* במילון המקורי כתוב: קַנֵּב
העתק
הנעלה (תרפ"א, 1921)
על פי מְסָאנֵי (נעליים) בארמית ואולי גם על פי ישעיהו ט, 4: "כל סאון סֹאן ברעש"
דלג למונחים