רצענות (תרפ"א)

סריקות   

הקדמה – רצענות (לוח)
 
[המונחים נדונו בוועד הלשון בירושלים בחורף תר"ף. חברי הוועד היו אליעזר בן־יהודה, דוד ילין (נשיאים), ד"ר אהרן מאיר מזיא, ד"ר יוסף קלוזנר, חיים אריה זוטא (מזכיר), ישראל איתן, אליעזר מאיר ליפשיץ, יוסף מיוחס וד"ר נחום סלושץ. חברים משתתפים בארץ־ישראל: ד"ר יצחק אפשטיין, שמחה בן־ציון ויהודה גרזובסקי.]

ללוח