משאבות (תשל"ד)

סינון
העתק
העתק
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבַת טוֹבְלָנִים רַדְיָאלִיִּים* משאבת טובלנים רדיאליים*, מַשְׁאֵבַת בֻּכְנוֹת רַדְיָאלִיּוֹת* משאבת בוכנות רדיאליות*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבַת טוֹבְלָנִים רַדְיָלִיִּים
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבַת בֻּכְנוֹת רַדְיָלִיּוֹת
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבַת סִימְפְּלֵקְס* משאבת סימפלקס*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבַת סִימְפְּלֶקְסְ
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבַת דּוּפְּלֵקְס* משאבת דופלקס*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבַת דּוּפְּלֶקְסְ
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבַת טְרִיפְּלֵקְס* משאבת טריפלקס*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבַת טְרִיפְּלֶקְסְ
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבַת מוּלְטִיפְּלֵקְס* משאבת מולטיפלקס*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבַת מוּלְטִיפְּלֶקְסְ
העתק
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
בֹּרֶג אַרְכִימֵדֶס* בורג ארכימדס*
* במילון המקורי כתוב: בֹּרֶג אַרְכִימֶדֶס
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבָה אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית* משאבה אלקטרומגנטית*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבָה אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבָה טוּרְבִּינָה משאבה טורבינה משאבה המסוּגלת לעבוֹד גם כּטוּרבּינה
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מַשְׁאֵבָה רְפוּדַת גּוּמִי* משאבה רפודת גומי*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאֵבָה רְפוּדַת גֻּמִּי
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
פֶּלֶג עֶלְיוֹן* פלג עליון*
* במילון המקורי כתוב: פְּלָג עֶלְיוֹן
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
פֶּלֶג תַּחְתּוֹן* פלג תחתון*
* במילון המקורי כתוב: פְּלָג תַּחְתּוֹן
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
רוֹטוֹר רוטור כּלל החלקים המסתוֹבבים
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
טַבַּעַת O טבעת O בּעלת חתך עגוֹל
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
צִנּוֹר רֹחַק צינור רוחק הערה: לפי המקרה spacer יתוּרגם גם: תּוֹתַב רֹחַק, טַבַּעַת רֹחַק, דִּסְקַת רֹחַק
העתק
העתק
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
מֵאִיץ רַדְיָאלִי* מאיץ רדיאלי*
* במילון המקורי כתוב: מֵאִיץ רַדְיָלִי
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
כַּפָּה רַדְיָאלִית* כפה רדיאלית*
* במילון המקורי כתוב: כַּפָּה רַדְיָלִית
העתק
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
שַׁבְשַׁב שבשב מ"ר שַׁבְשַׁבִּים
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
בֹּרֶג בורג של משאבה בּוֹרגית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
משאבות (תשל"ד, 1974)
שינוי במונח: גם תְּחוּם מֵיטָבִי
דלג למונחים