משאבות (תשל"ד)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי המשאבות

 

ראשיתו של מילון זה ברשימת מונחים באנגלית שחיבר הא' א' פראניוֹ מהטכניון, ובתרגומם העברי, שהוסיף הא' מ"ח דיסקין. לאחר שהשלים הא' שרגא אירמאי את הרשימה, היא נשלחה לעיון לאנשי מקצוע בחודש שבט תשכ"ד (פברואר 1964).

הרשימה והצעות התיקון עליה נדונו תחילה בוועדה מקצועית מכינה ב-12 ישיבות (אדר תשכ"ט – אדר ב' תש"ל; מארס 1969 – מארס 1970) ואחר כך בוועדה מטעם האקדמיה בשלוש ישיבות (מרחשוון-כסלו תשל"א, נובמבר-דצמבר 1970). ישיבה נוספת לבירור הצעות שינוי קיימו אחר כך כל אחת מהוועדות – הוועדה המקצועית באב תשל"א (אוגוסט 1971) וּועדת האקדמיה בשבט תשל"ב (ינואר 1972).

חברי הוועדה המקצועית היו האדונים ד' אדלר, י"פ אוּרי, ח' אילברג, ד' ברוך, ז' ניר, ש' פרוּמוֹביץ, ויוסף בן-נון כמזכיר. חברי ועדת האקדמיה היו האדונים אברהם קריב, נציג האקדמיה, י"פ אורי, נציג הוועדה המקצועית, ויוסף בן-נון.

חוזר קריאה א' נשלח לחברי האקדמיה באדר תשל"ב (מארס 1972). ההערות על החוזר ועל הצעות ההשלמה של הא' י' בן-נון נדונו בשתי ישיבות של הוועדה המקצועית (תמוז–מנחם-אב תשל"ב; יוני-יולי 1972) ובישיבה אחת של הוועדה מטעם האקדמיה באלול תשל"ב (ספטמבר 1972).

סיכום הדיונים על פי הערות נוספות מחברי הוועדה המקצועית נעשה בוועדת האישורים שליד הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה בכסלו תשל"ג (נובמבר 1972) ובשבט תשל"ג (ינואר 1973). בדיונים אלה השתתפו האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, אורי אלידן, יוסף בן-נון, אברהם קריב. בישיבה השנייה השתתף גם הא' י"פ אורי.

לאחר דיון בוועד המינוח של האקדמיה אושר המילון במליאת האקדמיה ביום ט"ז בכסלו תשל"ד (11 בדצמבר 1973).

הערות נתקבלו בשלבים השונים של הדיונים מחברי האקדמיה, האדונים עלי איתן, זאב בן-חיים, גדעון הנמן, מאיר ולנשטיין, שמואל ייבין, יהודה רצהבי ומאנשי המקצוע האדונים ק' אדלשטיין, י' גוזני, י' יבנאי, מ' לוּבזנס, רפאל לוי, ב' פלדשטיין, ש' קליין, מ' רם.

[במהדורה המודפסת] הא' י' בן-נון הכין את המילון לדפוס. האדונים אורי אלידן, יוסף בן-נון והגב' א' קפלן בדקו את הגהות הדפוס. הא' ציון בוּשריה ניהל את ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות והגב' נורית רייך הגיהה את הרשימות שהוכנו במכונות.

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – מודים לכל אנשי הלשון ואנשי המקצוע, שעזרו בהכנת המילון. כן מביעים הם את תודתם לאיגוד האירופי של יצרני המשאבות Europump , שעזר בהכנת המילון ונתן את הרשות להעתיק את הציורים מתוך מילונו הרב-לשוני המקיף.

***

ביום י"ג בטבת תשל"ד (7 בינואר 1974) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי המשאבות אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1982, א' בשבט תשל"ד (24 בינואר 1974).

המילון (עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני) יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים – חיפה, תשל"ד.