ארכאולוגיה (תש"ב)

סינון
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
אַרְכֵאוֹלוֹגְיָה* ארכאולוגיה*
* במילון המקורי כתוב: אַרְכֵיאוֹלוֹגִיָּה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
תָּכַן תָּכְנִית* תכן תוכנית*, עָרַךְ תָּכְנִית* ערך תוכנית*
* במילון המקורי כתוב: תָּכוֹן תָּכְנִית
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ תָּכְנִית
המונח המעודכן: תִּכְנֵן
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מָדַד* מדד*
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
צִיֵּן מְדִידוֹת* ציין מדידות*, קָבַע מְדִידוֹת* קבע מדידות*
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן מְדִידוֹת
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ מְדִידוֹת
עדכון: גם תָּוָה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
תִּוָּה* תיווה*
* במילון המקורי כתוב: תַּוֵּה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
שִׂרְטֵט* שרטט*, סִרְטֵט* סרטט*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְטֵט
* במילון המקורי כתוב: סַרְטֵט
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
תָּאַר* תאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאוֹר
הערת המזכירות המדעית: הפועל תָּאַר לא נקלט
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
בָּנָה* בנה*
* במילון המקורי כתוב: בָּנֹה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
הֵקִים* הקים* בניין, הִצִּיב* הציב* מצבה
* במילון המקורי כתוב: הָקֵם
* במילון המקורי כתוב: הַצֵּב
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
סִתֵּת* סיתת*
* במילון המקורי כתוב: סַתֵּת
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: גְּרָנִיט (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: גרניט (לועזי)
להרחבה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
פּוֹרְפִירָה* פורפירה*
פּוֹרְפִירִי* פורפירי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פֻּרְפִירָה
* במילון המקורי כתוב: פֻּרְפִירִי
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
קְוַרְץ* קוורץ*
קְוַרְצִי קוורצי ש"ת
* במילון המקורי כתוב: קְוַרְצָה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
שַׁיִשׁ שיש אע"פ שמלה זו היא מצרית והוראתה: אלבסטר
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
בְּרֵצָ'ה* ברצ'ה*
* במילון המקורי כתוב: בְּרֵקִיָּה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מִבְנֵה תַּשְׁבֵּץ* מבנה תשבץ*
* במילון המקורי כתוב: מִבְנֵה תַשְׁבֵּץ
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
חֲרוּת* חרות* ר' חָרֻיּוֹת (של דקל)
* במילון המקורי כתוב: חָרוּת
עדכון: ברבים חֲרוּיוֹת
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מַעֲזִיבָה מעזיבה ע' ב"מ קיז ע"ב גירסת הערוך
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
זָהָב זהב עי' לשוננו ז, 52-47
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
כֶּסֶף פַּז* כסף פז*
* במילון המקורי כתוב: כֶּסֶף פָּז
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
שֶׁנְהָב* שנהב*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁנְהַב
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
שִׁכְבָה* שכבה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁכְבָּה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מַרְזֵב מרזב ובשימוש מודרני: צינור המרזב, הוא הצינור שדרכו יורדים מי הגשמים מן הגג לאדמה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
רוֹכֵב רוכב הרעף המחבר שני רעפים שטוחים
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
רָהִיט רהיט ר' רָהִיטִים (עי' גרסת הערוך לחגיגה ט"ז ע"א ורש"י שם)
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
בַּיִת כְּגָמָא* בית כגמא*
* במילון המקורי כתוב: בַּיִת כְּגַמַּא
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
אַכְסַדְרָה* אכסדרה*
* במילון המקורי כתוב: אֶכְּסַדְרָה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
פְּרוֹזְדּוֹר* פרוזדור*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹזְדוֹר
העתק
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
סַהַר סהר חצר גדורה הסמוכה למכלה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מִכְלָה מכלה שם כולל לדיר ולסהר

fold fold general term
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
בּוֹר בור עגול ומקורה
שִׁיחַ שיח מרובע ופתוח; עי' ב"ב פ"ב מ"א ופירוש רש"י לגמרא שם י"ז ע"א
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מַמְגּוּרָה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
רִצְפָּה* רצפה* ר' רְצָפוֹת
* במילון המקורי כתוב: רִצְפָה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מִרְצֶפֶת מרצפת ריצוף רצוף של שטח, ביחוד בדרכים ובחצרות
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
רָצַף* רצף*
* במילון המקורי כתוב: רָצוֹף
המונח המקובל: רִצֵּף
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
פְּסֵיפָס* פסיפס* ר' פְּסֵפָסִים
* במילון המקורי כתוב: פְּסֵפָס
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
אֶבֶן פְּסֵיפָס* אבן פסיפס*
* במילון המקורי כתוב: אֶבֶן פְּסֵפָס
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
קִמְרוֹן* קמרון*, קִמּוּר קימור
* במילון המקורי כתוב: קִמָּרוֹן
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
סְפִין* ספין*
* במילון המקורי כתוב: סָפִין

panel panel in wall
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
סָפַן* ספן*
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹן
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
טָח* טח*
* במילון המקורי כתוב: טוּחַ
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
סָד* סד* פעם אחת, סִיֵּד* סייד* כמה פעמים
* במילון המקורי כתוב: סוּד
* במילון המקורי כתוב: סַיֵּד
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
קוֹנְכִיָּה* קונכייה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְכָה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
גַּל גל עי' שבת פ"א ע"א לפי הערוך ורוב המפרשים
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
הִבְרִיחַ* הבריח*
* במילון המקורי כתוב: הַבְרֵחַ
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
נָעַל* נעל*
* במילון המקורי כתוב: נָעוֹל
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
אוּלַם הַכִּסֵּא* אולם הכיסא* עי' מלכ"א ז' ו'
* במילון המקורי כתוב: אוּלָם הַכִּסֵּא
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
סְטָו סטיו, סְטָו* סטיו*
* במילון המקורי כתוב: סְטָיו
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
קָתֶדְרָלָה* קתדרלה*
* במילון המקורי כתוב: קָתֵדְרָלָה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
קַפֵּלָה* קפלה*
* במילון המקורי כתוב: קַפֶּלָּה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
אוּלַם תָּוֶךְ* אולם תווך*
* במילון המקורי כתוב: אוּלָם תָּוֶךְ
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
אַבָּקוּס* אבקוס*
* במילון המקורי כתוב: אֲבָקוּס
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
קִשֵּׁט* קישט*
* במילון המקורי כתוב: קַשֵּׁט
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
עִטֵּר* עיטר*
* במילון המקורי כתוב: עַטֵּר
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
פִּסֵּל* פיסל*
* במילון המקורי כתוב: פַּסֵּל
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
פֶּסֶל פסל ר' פְּסָלִים
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
גָּלַף* גלף*, פִּתַּח* פיתח*
* במילון המקורי כתוב: גָּלוֹף
* במילון המקורי כתוב: פַּתֵּחַ
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
חִטֵּב* חיטב*
* במילון המקורי כתוב: חַטֵּב

to cut to cut in hard material
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
חָצַב* חצב*
* במילון המקורי כתוב: חָצוֹב
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
חִצֵּב* חיצב*
* במילון המקורי כתוב: חַצֵּב

to cut to cut in stone
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
גָּלַף* גלף*
* במילון המקורי כתוב: גָּלוֹף

to cut to cut in relief
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מֵטוֹפֵּי* מטופי*, מֵטוֹפֵּי* מטופי*
* במילון המקורי כתוב: מֵטֹפֵּי
* במילון המקורי כתוב: מֵטֹפָּה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
חָרַת* חרת*
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹת
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מָשַׁח* משח*, מָרַח* מרח*
* במילון המקורי כתוב: מָשׁוֹחַ
* במילון המקורי כתוב: מָרוֹחַ
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
צָבַע* צבע*
* במילון המקורי כתוב: צָבוֹעַ
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
צִיֵּר בִּצְבָעִים* צייר בצבעים*
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּר בִּצְבָעִים
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
אַסְטֵלָה* אסטלה*, גְּלָלָה גללה ר' מלים שמיות, שפתנו קובץ ב'
* במילון המקורי כתוב: אַסְטֵילָה
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
מַהֲמוֹרָה* מהמורה*
* במילון המקורי כתוב: מַהֲמֹרֶת
העתק
העתק
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
חָתַר* חתר* תחת, כָּרָה* כרה* תחת
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹר
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹה
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
חָתַר* חתר* נגד
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹר
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
נִגַּח* ניגח* את החומה, בחומה
* במילון המקורי כתוב: נַגֵּחַ

to batter to batter with a ram
העתק
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
בָּלִיסְטְרָה* בליסטרה*
* במילון המקורי כתוב: בַּלִּסְטְרָה
דלג למונחים