ארכאולוגיה (תש"ב)

סריקות   

הקדמה - מונחי ארכיאולוגיה

(רשימה א')

 

בראשית שנת תרצ"ד מינתה החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה – לפי הצעת מר ש' ייבין – ועדה מיוחדת לקביעת מונחי ארכיאולוגיה, שנתאשרה אחר כך ע"י ועד הלשון שלמעשה השתתפו בה כמה מחבריו. חברי הוועדה היו אז האדונים: פרופ' נ"ה טורטשינר, ש' ייבין, פרופ' דוד ילין ז"ל, פרופ' ל"א מאיר, ד"ר ב' מיזלר, מ' נרקיס, י' פרס, פרופ' י' קלוזנר ופרופ' ש' קליין ז"ל.

הוועדה נתכנסה במשך שתי השנים הראשונות לקיומה אך לעתים רחוקות, ובשנת תרצ"ו, עם פרוץ המאורעות בארצנו והכרזת העוצר הממושך בירושלים, נפסקה פעולתה לגמרי. בשנת תרצ"ח נתחדשה עבודתה של הוועדה, שחלו בינתיים שינויים בהרכבה, ומאז היא פועלת בקביעות. ואלה חבריה עתה: ד"ר ע' בן-דור, פרופ' נ"ה טורטשינר, הא' ש' ייבין, פרופ' ל"א מאיר, ד"ר ב' מיזלר, פרופ' א"ל סוקיניק (נצטרף לוועדה לפני חדשים מספר), והא' י' פרס. מזכירה ד"ר זאב בן-חיים. מקצת מן החומר הנידון הביא לפני הוועדה ד"ר בן-דור, ורובו – מר ייבין, ועליו הוטלה עריכתו המקצועית.

הרשימה המתפרסמת להלן, נידונה גם בוועדה למונחי הבניין של ועד הלשון, היושבת בתל-אביב. חברי הוועדה הזאת הם ה"ה: א' ברש, וט"ז מילר – מטעם ועד הלשון; ד"ר ב"צ קרוגליאקוב וי' שטיינבוק – מטעם אגודת האינז'ינרים והארכיטקטים. ה' ש' ייבין היה אז מזכירה.

בשלוש ישיבות של הוועדה למונחי הארכיאולוגיה השתתפו כמומחים ד"ר מ' אבנימלך (מינרלוגיה), ד"ר מ' שטקליס וד"ר נ' שלם (ארכיאולוגיה פריהיסטורית).

הרשימה נשלחה לפני מסירתה לדפוס לעיונם של בלשנים ואנשי מקצוע. הערות והצעות למונחים המציאו חברי ועד הלשון האדונים: פ' אוירבוך, מ' אזרחי, ד"ר ש' טשרניחובסקי ונ' שפרה'ס. ד"ר ח' פלאום הואיל לבדוק יסודית את המונחים הגרמניים והצרפתיים; הארכיאולוג, האב הדומיניקני L. R. de Vaux, P. O. אף הוא עבר על החלק הצרפתי של הרשימה. האדריכל ה' אדלר מתל-אביב העמיד לרשות ועד הלשון את ספרייתו לשם בדיקת המונחים הגרמניים. לכל אלה מחזיקה הוועדה טובה מרובה.

רשימה זו, אע"פ שהיא מכוונת בראש וראשונה לארכיאולוגים, ימצאו בה מהנדסים, אדריכלים וכל העוסקים במלאכת הבניין הרבה מן הדרוש לחפצם.

בקרוב תסיים הוועדה את דיונה ברשימת מונחים שנייה הכוללת את מלאכת הקַדָּרות.

 

*** 

 

רשימת מונחי הארכיאולוגיה עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית, פורסמה בלשוננו יא (תש"ב), עמ' 315–330.