פיזיקה (תר"ץ)

סינון
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מֵרִידְיָאן מַגְנֵטִי* מרידיאן מגנטי*
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידִיאַן מַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דִּיאָמַגְנֵטִי* דיאמגנטי*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאַמַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גָּאוּס* גאוס*
* במילון המקורי כתוב: גַּאוּס
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קַוֵּי כּוֹחַ* קווי כוח*
* במילון המקורי כתוב: קַוֵּי כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תּוֹרַת הַפְּרוּדוֹת* תורת הפרודות*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹרַת הַפְּרֻדּוֹת
עדכון: המונח פְּרוּדָה הוחלף במונח מוֹלֵקוּלָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מוֹמֵנְט מַגְנֵטִי* מומנט מגנטי*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְט מַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מוֹמֵנְט הַתְמָדָה* מומנט התמדה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְט הַתְמָדָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַצָּב תַּקִּין* מצב תקין*
* במילון המקורי כתוב: מַצָּב תָּקִין
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַגְנֵטוֹמֵטֶר* מגנטומטר*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵטוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַצְפֵּן הַטַּנְגֵּנְס* מצפן הטנגנס*
* במילון המקורי כתוב: מַצְפֵּן הַטַּנְגֶנְס
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֵמֶנְטִים מַגְנֵטִיִּים* אלמנטים מגנטיים*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים מַגְנֵטִיִּים
דלג למונחים