פיזיקה (תר"ץ)

סינון
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְטוּטֶלֶת פְּשׁוּטָה* מטוטלת פשוטה*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת פְּשׁוּטָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כַּף הַמְּטוּטֶלֶת* כף המטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: כַּף הַמְטֻטֶּלֶת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חֲזִית הַגַּל* חזית הגל*
* במילון המקורי כתוב: חָזִית הַגַּל
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גְּמִישׁוּת אַדְיַאבָּטִית* גמישות אדיאבטית*
* במילון המקורי כתוב: גְּמִישׁוּת אַדִיאַבַּטִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
עִקָּרוֹן שֶׁל דוֹפְּלֶר* עיקרון של דופלר*
* במילון המקורי כתוב: עִקְרוֹן שֶׁל דוֹפְּלֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
רַצֵּי גַּלִּים* רצי גלים*
* במילון המקורי כתוב: רַצֵּי גַלִּים
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מוֹנוֹקוֹרְד* מונוקורד*, סוֹנוֹמֵטֶר* סונומטר*
* במילון המקורי כתוב: מוֹנוֹכוֹרְד
* במילון המקורי כתוב: סוֹנוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חֲלִילֵי עוּגָב* חלילי עוגב*
* במילון המקורי כתוב: חֲלִילֵי עֻגָּב
דלג למונחים