פיזיקה (תר"ץ)

סינון
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֵּאוֹרְיָה גֵּאוֹמֶטְרִית שֶׁל הָאוֹר* תאוריה גאומטרית של האור*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹרִיָּה גֵּאוֹמֶטְרִית שֶׁל הָאוֹר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֵּאוֹרְיָה פִיזִיקָלִית שֶׁל הָאוֹר* תאוריה פיזיקלית של האור*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹרִיָּה פִיסִיקָלִית שֶׁל הָאוֹר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
סְבִיבָה חַדְגּוֹנִית* סביבה חדגונית*
* במילון המקורי כתוב: סְבִיבָה חַד-גּוֹנִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פָּרָלַקְס* פרלקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָלַכְּסָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
רַדְיוּס הָעַקְמוּמִיּוּת* רדיוס העקמומיות*
* במילון המקורי כתוב: רָדִיּוּס הָעַקְמוּמִיּוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
סַפְסָל אוֹפְּטִי* ספסל אופטי*
* במילון המקורי כתוב: סַפְסָל אָפְּטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שְׁתִי וָעֵרֶב* שתי וערב*
* במילון המקורי כתוב: שְׁתִי וְעֵרֶב
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
עָקַף* עקף*
* במילון המקורי כתוב: עָקֹף
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חַד-צִבְעִי* חד-צבעי*, חַדְגּוֹנִי חדגוני
* במילון המקורי כתוב: חַדְצִבְעִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שִׁכְבָה שכבה שֶׁל אויר או נוזל

film film of air or liquid
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חֲתָךְ רָאשִׁי* חתך ראשי* שׁל פריסמה
* במילון המקורי כתוב: חֶתֶךְ רָאשִׁי
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דִּיּוֹפְּטֶר* דיופטר*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאוֹפְּטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פְּרִיסְמָה אַל-צִבְעִית* פריסמה אל-צבעית*
* במילון המקורי כתוב: פְּרִיסְמָה אַלְצִבְעִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אַל-צִבְעִיּוּת* אל-צבעיות*
* במילון המקורי כתוב: אַלְצִבְעִיּוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
סְפֶּקְטְרוֹסְקוֹפּ* ספקטרוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוֹסְקוֹף
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אִינְפְרָה-אָדֹם* אינפרה-אדום*
* במילון המקורי כתוב: אִינְפְרָא-אָדוֹם
חלופות תקניות : תַּת-אָדֹם
להרחבה
חלופות תקניות : תת-אדום
להרחבה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אוּלְטְרָה-סָגֹל* אולטרה-סגול*
* במילון המקורי כתוב: אוּלְטְרָא-סָגוֹל
חלופות תקניות : עַל-סָגֹל
להרחבה
חלופות תקניות : על-סגול
להרחבה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: זַרְחוֹרָנוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פְלוּאוֹרָנוּת* פלואורנות*
* במילון המקורי כתוב: פְלוּאוֹרִיּוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פוֹטוֹמֵטֶר* פוטומטר*
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פָּנַס קֶסֶם* פנס קסם*
* במילון המקורי כתוב: פַּנַּס קֶסֶם
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
טַבְלִית שֶׁל פָּנַס קֶסֶם* טבלית של פנס קסם*
* במילון המקורי כתוב: טַבְּלִית שֶׁל פַּנַּס קֶסֶם
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
סֶקְסְטַנְט* סקסטנט*
* במילון המקורי כתוב: סֶכְסְטַנְט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ מֻרְכָּב* מיקרוסקופ מורכב*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹף מָרְכָּב
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מִשְׁקֶפֶת פְּרִיסְמָטִית כְּפוּלָה* משקפת פריסמטית כפולה*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁקֶפֶת פְּרִסְמָטִית כְּפוּלָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
סְפֶּקְטְרוֹמֵטֶר* ספקטרומטר*
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
סְפֶּקְטְרוֹסְקוֹפּ* ספקטרוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוֹסְקוֹף
דלג למונחים