ביטוח (תש"ך)

סינון
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
אָבְדָן אובדן, הֶפְסֵד הפסד כגון: אבדן אנייה, הפסד רווחים
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פְּרִיצָה פריצה burglary באנגלית משמש בפרט במובן פריצה בלילה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
כּוֹחַ עֶלְיוֹן* כוח עליון*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עֶלְיוֹן
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מַעֲצָר מעצר בביטוח-תובלה לגבי אנייה
דלג למונחים