סוציולוגיה (תשע"ו)

סינון
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
גִּזְעָנוּת סוֹלֶדֶת גזענות סולדת גזענות המתאפיינת בסלידה מן הקבוצה המופלית ובהימנעות ממגע עמה, לא בהכרח מתוך מודעות ולפעמים בניגוד לדעות המוצהרות
העתק
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
עִיר עיר, כְּרַךְ כרך ברבים: כְּרַכִּים
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִשְׁתָּף משתף חיי שיתוף, חיים בקומונה
העתק
סוציולוגיה (תשפ"ב, 2022)
המונח נקבע במונחי מדע המדינה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
המונח הוחזר לדיון נוסף.
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
צֵרֵף צירף לקבוצה השלטה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
אֶסְטְרָטֶגְיַת צֵרוּף אסטרטגיית צירוף דרך פעולה שבה ההנהלה מצרפת אליה גורמים מתנגדים, כגון חברי ועד, ובכך להביאם להסרת ההתנגדות
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מְצֹרָף מצורף לקבוצה השלטה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מְדִינוֹת לִבָּה מדינות ליבה מדינות חזקות מבחינה כלכלית ופוליטית בתקופה נתונה
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)