סוציולוגיה (תשע"ו)

סינון
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
כַּלָּה כלה בחתונתה
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הוֹרוּת בְּשִׁתּוּף הורות בשיתוף ראו הוֹרִים בְּשִׁתּוּף

co-parenting co-parenting, coparenting coparenting n.; see co-parents, coparents
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הוֹרִים בְּשִׁתּוּף הורים בשיתוף גבר ואישה ללא קשר זוגי שבהסכמה הביאו לעולם ילד משותף ומגדלים אותו בשיתוף

co-parents co-parents, coparents coparents a man and woman not in a relationship with each other who deliberately had a child together to be raised by both of them
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)

polygyny polygyny, polygamy polygamy marriage of one man to multiple women
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הוֹרֶה יְחִידָנִי הורה יחידני אדם שללא בן זוג הביא לעולם ילד או אימץ ילד

single parent single parent who without a partner became a parent
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִשְׁפָּחָה יְחִידָנִית משפחה יחידנית משפחה שבראשה הורה יחידני (ע"ע)

single-parent family single-parent family a family established by a single person without a partner
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מֶשֶׁק בַּיִת חַד-הוֹרִי משק בית חד-הורי משק בית שבראשו עומד הורה אחד (ללא בן-זוג), בין שהוא גרוש בין שהוא אלמן בין שהוא הורה יחידני (ע"ע)

single-parent household single-parent household headed by a parent who has no cohabitating partner
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
חוֹרֵג חורג, שָׁלוּב שלוב כגון הורה שלוב, בת שלובה, אח שלוב
דלג למונחים