שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֵרוּעַ אירוע כל פעולת משתמש או מערכת המעוררת תגובה של יישום; מפרט לציון שינויים בתכונות או במצב של עצם
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוּנַע אֵרוּעִים מונע אירועים מגיב לקלט ממשתמשים או למסרים מיישומים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תִּכְנוּת מוּנַע אֵרוּעִים תכנות מונע אירועים תכנות מחשבים שבו זרימת התכנית נקבעת על סמך פעולות משתמש או מסרים מתכניות אחרות
דלג למונחים