שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִבְנֵה נְתוּנִים מבנה נתונים יוחסה פיזית או לוגית בין יחידות נתונים לבין הנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶצֶם נְתוּנִים עצם נתונים בשפות תכנות – אלמנט של מבנה נתונים כגון קובץ, מערך או אופרנד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה משתנה צרף שפה הנקבע על ידי הכרזה או הכרזה משתמעת והמורכב ממזהה, מקבוצת תכונות נתונים, ממען אחד או יותר ומערכי נתונים, ושבו היוחסה (relation) בין המענים לבין ערכי הנתונים יכולה להשתנות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ נְתוּנִים ערך נתונים אלמנט מתוך קבוצת עצמי נתונים מוכרזת, שבהקשר מסוים מסומך לצֶרף שפה כגון משתנה או טיפוס נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָבוּעַ קבוע צרף שפה הנקבע על ידי הכרזה או הכרזה משתמעת והמורכב ממזהה, מקבוצת תכונות נתונים, ממען אחד או יותר ומערך נתונים אחד בלבד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִצְרָף מצרף בטכנולוגיית המידע, אוסף מובנה של רכיבים שמבני הנתונים שלהם יכולים להיות זהים או שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ מִצְרָף ערך מצרף ערך הנתונים המסומך למִצְרָף
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִצְרָף בְּגֹדֶל מְשֹׁעָר מצרף בגודל משוער מִצרף המשמש כפרמטר פורמלי שתחומי ציוניו, כולם או מקצתם, נובעים מפרמטר ממשי מתאים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִצְרָף בְּגֹדֶל מִתְכַּוְנֵן מצרף בגודל מתכוונן מִצרף המשמש כפרמטר פורמלי שתחומי ציוניו, כולם או מקצתם, דינמיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַעֲרָךְ מערך בשפות תכנות – אוסף סָדוּר של רכיבים זהים שאפשר להתייחס לכל רכיב או קבוצת רכיבים מתאימה שבתוכו באופן אקראי וללא תלות באחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פֶּלַח מַעֲרָךְ פלח מערך, פֶּלַח פלח חלק של מערך המורכב מרצף תאים לאורך ממד כלשהו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֵלֶק מִשְׁתַּנֶּה חלק משתנה חלק של רשומה המורכב מעצמי נתונים שטיפוסי הנתונים המוכרזים שלהם יכולים להיות שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַבְחִין מבחין צרף שפה דמוי פרמטר המציין את מבנה הנתונים שבו יש להשתמש ברשומה משתנה נתונה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר פרמטר בשפות תכנות – צרף שפה המשמש להעברת עצמי נתונים או ערכי נתונים בין פִּרקָנים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר מַמָּשִׁי פרמטר ממשי פרמטר כגון ביטוי, מזהה או צרף שפה אחר, המשמש בקריאה או ביצירת אִדְגּוּם יסוד כללי כדי לסמך עצמי נתונים להכרזות המתאימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר פוֹרְמָלִי פרמטר פורמלי פרמטר המוגדר בהכרזה של פִּרקָנים מסוימים, שאליו מסמכים את הפרמטר הממשי בעת קריאה או בעת יצירת אִדְגּוּם יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּךְ פָּרָמֶטְרִים סימוך פרמטרים התאמת הפרמטרים הפורמליים לפרמטרים הממשיים המפורטים בעת קריאה או בעת יצירת אִדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּכוּנַת נְתוּנִים תכונת נתונים תכונה מוגדרת מראש של טיפוס נתונים, עצם נתונים, פִּרקָן או צרף שפה אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיּוּךְ שֵׁם שיוך שם אמצעי להתייחסות לצֶרף שפה בתחום של חלק מתכנית, על ידי התייחסות אל החלק ואל מזהה שהוכרז לצֶרף השפה באותו חלק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כִּנּוּי כינוי מזהה חלופי של צרף שפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצְבִּיעַ מצביע בשפות תכנות – עצם נתונים שערך הנתונים שלו הוא מען של עצם נתונים אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצְבִּיעַ רֵיק מצביע ריק מצביע שבמפורש אינו מצביע על שום עצם נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נְתוּנִים לֹא-תְּקֵפִים נתונים לא-תקפים נתונים שאינם קבילים ביישום וייתכן שאינו יכול לעבדם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-מַחְרֹזֶת תת-מחרוזת מחרוזת שהיא חלק של מחרוזת אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-מַעֲרָךְ תת-מערך מערך שהוא חלק של מערָך אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַעֲרָךְ דִּינָמִי מערך דינמי מערך שגודלו יכול להשתנות במהלך הרצת התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּבַת עֶצֶם תיבת עצם תיבה שבה מוצגים השם והטיפוס של העצם שנבחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְתַוֵּךְ שְׁמוֹת עֲצָמִים מתווך שמות עצמים שירות המאפשר לעצמים הבנויים על פי כללי CORBA (ארכיטקטורה אחידה למתווך שמות עצמים) לאתר זה את זה ולתקשר ביניהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ לֹא-פָּרִיק ערך לא-פריק עֵרֶךְ נְתוּנִים שלא ניתן לפרק אותו יותר
דלג למונחים