מושגים בסיסיים בטכנולוגיית המידע (השלמות) (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רִשּׁוּם רישום (1) במרשתת, תהליך התחלתי שבו משתמש נדרש לספק פרטים אישיים ואחרים כדי לקבל שירות (ראו גם: הרשמה); (2) במערכת הפעלה, תהליך שבו תכנה חדשה המותקנת במערכת, מזוהה ונרשמת כדי לאפשר לה לקבל את שירותי מערכת ההפעלה; (3) ברכישת חמרה או תכנה, תהליך שבו הלקוח נדרש למסור ליצרן את פרטיו ואת פרטי המוצרים שנרכשו כדי לשפעל את רישיון השימוש ולממש את זכותו לקבל תמיכה טכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רִשּׁוּם עַצְמִי רישום עצמי נוהל עבודה המאפשר למשתמש חדש לרשום את עצמו, כדי לזכות בגישה מוגבלת למערכת עיבוד נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִתְאַר זֶהוּת מתאר זהות אוסף פרטי מידע על משתמש, כגון מספר טלפון, סִסְמה, מיקום וכפיפות ארגונית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אִמּוּת זֶהוּת בְּטֹפֶס אימות זהות בטופס אימות זהות המבוצע לצורך כניסה לאתר, באמצעות טופס מיוחד ליישום המסופק על ידי דף מרשתת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אִמּוּת אֱנוֹשׁ אימות אנוש מבחן דרישה ומענה שמטרתו להבטיח שהתשובה (לשאלה שמחולֵל בדרך כלל השרת) אינה מופקת בידי המחשב אלא בידי אדם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נֶאֱמַן מֵידָע נאמן מידע כל אדם או ישות משפטית שבבעלותם, בהחזקתם או בניהולם מידע אישי המאוחסן במחשב או בקבצים ידניים מסודרים, או שהם אחראים לתחזוקה ולשימוש במידע האמור
דלג למונחים