כלי עבודה [כלים] (תרפ"ט)

סינון
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
כֵּילַף* כילף*
* במילון המקורי כתוב: כֵּילָף
העתק
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
מַקּוּף* מקוף*
* במילון המקורי כתוב: מַקּוֹף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
בֶּן כֵּילַף* בן כילף*
* במילון המקורי כתוב: בֶּן כֵּילָף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קָצַץ* קצץ*, הִפִּיל* הפיל* העץ
* במילון המקורי כתוב: קָצֹץ
* במילון המקורי כתוב: הַפֵּל
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
שִׁבֵּב* שיבב* קוֹרה
* במילון המקורי כתוב: שַׁבֵּב
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: קַרְדֹּם קָעוּר
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
הִתִּיז* התיז*, סִעֵף* סיעף*
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּז
* במילון המקורי כתוב: סַעֵף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קִצַּע* קיצע*, חִקֵּק* חיקק* בקרדם
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ
* במילון המקורי כתוב: חַקֵּק
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
בִּקַּע* ביקע*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּעַ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
שָׁנַן הַגַּרְזֶן* שנן הגרזן*
* במילון המקורי כתוב: שָׁנֹן הַגַּרְזֶן
דלג למונחים