כלי עבודה [כלים] (תרפ"ט)

סינון
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
פַּטִּישִׁים שְׁסוּעֵי חַרְטוֹם* פטישים שסועי חרטום*
* במילון המקורי כתוב: פַּטִּישִׁים שְׁסוּעֵי חַרְטֹם
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
חַרְטוֹם* חרטום*
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
שָׁקַע* שקע* מסמר
* במילון המקורי כתוב: שָׁקֹעַ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קָבַע* קבע* הקת בקוּף הפטיש
* במילון המקורי כתוב: קָבֹעַ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
חָלַץ* חלץ*, שָׁלַף* שלף* מסמר
* במילון המקורי כתוב: חָלֹץ
* במילון המקורי כתוב: שָׁלֹף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
יִתֵּד* ייתד* קת הפטיש
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קָבַע* קבע* מסמר
* במילון המקורי כתוב: קָבֹע
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
הִקִּישׁ* הקיש* בפטיש על המסמר
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּשׁ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
גַּרְזִנִּים* גרזינים*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְזְנִים
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
כֵּילַף* כילף*
* במילון המקורי כתוב: כֵּילָף
העתק
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
מַקּוּף* מקוף*
* במילון המקורי כתוב: מַקּוֹף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
בֶּן כֵּילַף* בן כילף*
* במילון המקורי כתוב: בֶּן כֵּילָף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קָצַץ* קצץ*, הִפִּיל* הפיל* העץ
* במילון המקורי כתוב: קָצֹץ
* במילון המקורי כתוב: הַפֵּל
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
שִׁבֵּב* שיבב* קוֹרה
* במילון המקורי כתוב: שַׁבֵּב
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: קַרְדֹּם קָעוּר
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
הִתִּיז* התיז*, סִעֵף* סיעף*
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּז
* במילון המקורי כתוב: סַעֵף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קִצַּע* קיצע*, חִקֵּק* חיקק* בקרדם
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ
* במילון המקורי כתוב: חַקֵּק
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
בִּקַּע* ביקע*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּעַ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
שָׁנַן הַגַּרְזֶן* שנן הגרזן*
* במילון המקורי כתוב: שָׁנֹן הַגַּרְזֶן
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
חָלַץ מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ* חלץ מסמר בחולץ*, שָׁלַף מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ* שלף מסמר בחולץ*
* במילון המקורי כתוב: חָלֹץ מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ
* במילון המקורי כתוב: שָׁלֹף מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
צָבַט מַסְמֵר* צבט מסמר*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹט מַסְמֵר
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
מַקְדֵּחוֹת* מקדחות*
* במילון המקורי כתוב: מַקְדָּחוֹת
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
מַקְדֵּחָה מְזֻוָּה* מקדחה מזווה*
* במילון המקורי כתוב: מַקְדָּחָה מְזֻוָּה
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
אַרְכֻּבַּת קְדִיחָה* ארכובת קדיחה*
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוּבַת קְדִיחָה
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קְנֵה הַמַּקְדֵּחַ* קנה המקדח*
* במילון המקורי כתוב: קְנֶה הַמַּקְדֵּחַ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
מַקְדֵּחַ חֶלְזוֹנִי* מקדח חלזוני*
* במילון המקורי כתוב: מַקְדֵּחַ חִלְזוֹנִי
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קְדִיחַת שְׁתִי* קדיחת שתי*
* במילון המקורי כתוב: קְדִיחַת שֶׁתִי
דלג למונחים