גידול דבורים [חקלאות] (תש"ד)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
מַכְוֵר מכוור מכשיר לכל מיני עבודה בכוורת.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
אֲרִיָּה ארייה פעולה, מַאֲרֶה מארה (יְבוּל, כגון: מַאֲרֶה יוֹמִי); כל מה שהדבורה אורָה ומביאה לכוורת. (אין להשתמש במלה אָסִיף לצורך זה.)
העתק
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
שַׁעֲוָה גָּלְמִית שעווה גולמית חתיכות שעוה ושְׁיָרֵי חלות מיועדים להתכה.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
גֶּפֶת גפת פסולת הנשמרת במכבש.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
יַעֲרָה יערה חלה שתאיה מלאים דבש.
העתק
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
מֵצַר מצר חלל שבין שתי חלות.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
צָפִית צפית ר' צָפִיּוֹת; מכסה שַׁעֲוָה
העתק
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
קֵן קן חלה המכילה ולד.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
זַכְרִית זכרית מלכה המטילה ביצי זכרים בלבד.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
נְחִיל נחיל משפחת דבורים בעלת מלכה צעירה (עד שנה).
העתק
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
יִתֵּם* ייתם* הוצא את המלכה מן הכוורת.
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּם
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
כַּוֶּרֶת מִבְחָן כוורת מבחן כוורת העומדת על מאזנים לשם בחינה מתמדת.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
עֲרִיסָה עריסה כוורת מוקטנת.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
עֲלִיָּה עלייה (וכן "עֲלִיָּה שניה" או "עליה על גבי עליה") - הקומה הנוספת (או הקומות הנוספות) שבכוורת.
העתק
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
לוּלִית לולית מן כלוב (=לול) לוליני להגנת המלכה.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
סוּגַר סוגר כלוב לכליאת המלכה.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
מַחֲסוֹם מחסום רשת החוסמת בעד המלכה.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
מַפְּקָן מפקן מכשיר להרחקת דבורים מן החלות; דלת העשויה ליציאה בלבד ולא לכניסה.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
מַדָּף מדף (של דבורים) - לוח על יד הפתח למנוחת הדבורים.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
מַשְׁחֵל משחל מכשיר להשחלת חוטים.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
צְמִידָה צמידה גוש אבקה הצמוד לרגלי הדבורה הפועלת.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
רִפְתָּה רפתה אבקה שנאגרה והודבקה בתאי החלה.
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
רְסִיסִים רסיסים טיפות צוף הפזורות בתוך תאי היערה.
העתק
העתק
חקלאות (תש"ד, 1944)
מַדְגֵּרָה מדגרה, מַדְגֵּרַת דְּבוֹרִים* מדגרת דבורים* מכשיר המיועד לחימום התוון לפני בקיעת המלכה.
* במילון המקורי כתוב: מִדְגֶּרֶת דְּבוֹרִים
דלג למונחים