מונחי רפואת שיניים [רפואה] (תרצ"ח)

סינון
העתק
רפואה (תרצ"ח, 1938)
נְשִׁיכָה נשיכה וכן יֵאמר: קבוע נשיכתו של פלוני
העתק
רפואה (תרצ"ח, 1938)
טְבִיעַת שִׁנַּיִם טביעת שיניים, טְבִיעָה טביעה במובן תכני; טובעים שן בדונג של וכיו"ב
העתק
דלג למונחים