שימוש כללי (תשפ"ג)

סינון
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
אוֹפַנֵּי טַנְדּוּ אופני טנדו אופני טנדם; אופניים לשני רוכבים – רוכב קדמי ורוכב אחורי – המדוושים יחד; המונח יכול לשמש גם לאופניים ליותר משני רוכבים
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
הֶנְפֵּק הנפק "אקזיט"; מימוש שווי של חברה על ידי מכירתה למשקיעים פרטיים או לחברה אחרת
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
מְנֻשָּׁב מנושב מזג אוויר המאופיין ברוחות ערות
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
פֵּרוּא פירוא שיקום והקמה מחודשת של בתי גידול טבעיים מתוך הקפדה על התערבות מצומצמת של האדם
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
קוֹרְצָן קורצן כלי לחיתוך בצק, בעיקר להכנת עוגיות
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
תַּגְלִית אַגַּב תגלית אגב גילוי לא מכוון, לרוב אגב מחקר שנעשה למטרה אחרת
דלג למונחים