שימוש כללי (תשע"ט)

סינון
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
מִשְׂחֲקָן משחקן חובב נלהב של משחקי מחשב ומשחקי חוזי, המרבה לשחק בהם ולעסוק בהם
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
מִשְׂחֲקָנוּת משחקנות משחק מרובה במשחקי מחשב ובמשחקי חוזי
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
עַשְׂיָן עשיין ממציא ויוצר דברים, לעיתים קרובות בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ומלאכות מסורתיות
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
עַשְׂיָנוּת עשיינות המצאה ויצירה של דברים, לעיתים קרובות בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ומלאכות מסורתיות
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
הַרְצָאַת מִשְׂרָה הרצאת משרה הרצאה הניתנת לצורך קבלה למשרת הוראה במוסד להשכלה גבוהה
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
הַאֲדָרַת מְיֻמָּנוּיוֹת האדרת מיומנויות פיתוח והרחבה של מיומנויות של עובדים בתחום עבודתם
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
עִלּוּי סַמְכוּת עילוי סמכות העברה של עניין לטיפולו של דרג בכיר יותר במדרג הארגוני
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
מִשְׂחוּק משחוק שימוש במאפיינים של משחק בהקשרים אחרים כגון למידה ועבודה
דלג למונחים