שימוש כללי (תשע"ח)

סינון
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: שְׁלוּקֶר (עגה)
להרחבה
העתק
כללי (תשע"ח, 2018)
העתק
כללי (תשע"ח, 2018)
רֶכֶב לְלֹא נַהָג רכב ללא נהג רכב אוטונומי; וכן מְכוֹנִית לְלֹא נַהָג וכיו"ב
דלג למונחים