שימוש כללי (תשע"ח)

סינון
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: שְׁלוּקֶר (עגה)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: שלוקר (עגה)
להרחבה
העתק
כללי (תשע"ח, 2018)
העתק
כללי (תשע"ח, 2018)
רֶכֶב לְלֹא נַהָג רכב ללא נהג רכב אוטונומי; וכן מְכוֹנִית לְלֹא נַהָג וכיו"ב
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בֶּיְבִּיסִיטֶר (לועזי), בֶּיְבִּיסִיטֵרִית (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בייביסיטר (לועזי), בייביסיטרית (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים