מונחים יחידים [כללי] (תרצ"ה–תרצ"ט)

סינון
העתק
כללי (תרצ"ה, 1935)
אושר בוועדה לתקנת הלשון (המדור 'לשוננו לעם', עיתון 'הארץ', א' באלול תרצ"ה, 30 באוגוסט 1935). המונח האנגלי לא נזכר במקור.
העתק
כללי (תרצ"ח, 1938)
ראו לשוננו י, עמ' 262. הערת המזכירות המדעית: כיום דוגמן הוא רק אדם. החלופות העבריות ל-mannequin הן אִמּוּם, בֻּבַּת הַדְגָּמָה; רווח גם בֻּבַּת דִּגּוּם.
העתק
כללי (תרצ"ח, 1938)
ראו לשוננו י, עמ' 262. הערת המזכירות המדעית: כיום דוגמנית היא רק אדם. החלופות העבריות ל-mannequin הן אִמּוּם, בֻּבַּת הַדְגָּמָה; רווח גם בֻּבַּת דִּגּוּם.
דלג למונחים