רשתות עצביות [טכנולוגיית המידע] (תשע"א)

סינון
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
פוּנְקְצִיַּת בָּסִיס רַדְיָאלִית* פונקציית בסיס רדיאלית*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצִיַּת בָּסִיס רַדְיָלִית
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
רֶשֶׁת עֲצַבִּית מִתְקַפֶּלֶת רשת עצבית מתקפלת בלמידת מכונה, טיפוס של רשת עצבית מלאכותית מפיצה-קדימה שבה הנירונים מסודרים כך שהם מגיבים לתחומים חופפים בשדה הראייה
דלג למונחים