רקמה תחרה והידורים [טקסטילים] (תשס"ה)

סינון
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
חוּט לָבוּב חוט לבוב חוט מורכב, שהרכיב החיצון שבו טָווּי סביב הליבה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
חוּט תְּוַאי חוט תוואי חוט לפוף המשמש קו מִתאר מודגש של דגם עשוי תחרה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ רִקְמָה תך רקמה יחידת הרקמה הקטנה ביותר החוזרת על עצמה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ מִתְאָר תך מתאר תך היוצרים את קווי המתאר של הדגם
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ רָצוֹא וָשׁוֹב תך רצוא ושוב תך מצמיד שנראה על פני האריג כתך בסיסי מעשה מכונה, רווח: תַּךְ מְכוֹנָה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ פֵּקִין תך פקין תַּךְ רָצוֹא וָשׁוֹב בַּעַל הֶשְׁחֵל; המונח הרווח: תַּךְ פֵּקִינֵזִי
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ עֲבוֹת תך עבות שתי שורות צמודות לסירוגין
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
חוּט מַתְוֶה חוט מתווה חוט המונח על קווי המתאר של הדגם ומהווה תשתית לתך
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ מְלַפֵּף תך מלפף תך המלפף את התשתית ונראה כפתיל
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ עָלֶה תך עלה תך מילוי משׂוכל בַּמרכז
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ כּוֹכַב עַיִן תך כוכב עין שמונה תכים היוצרים ריבוע ונפגשים בנקודה אחת במרכז
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ וַן-דַיְק* תך ון-דייק* תך בעל זרועות היוצרות מראה צמה במרכזו
* במילון המקורי כתוב: תַּךְ וַן-דַּיְק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ סֻלָּם תך סולם תך בצורת סולם, אשר לשוּלָיו מראה צמות
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ אִירוֹקִי תך אירוקי תך מונח ואחוז צפוף, הנראה על פני הבד כתך משוכל ובגב האריגה יוצר שורות אופקיות
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ מִשְׁלֶפֶת תך משלפת רוֹוח: אָז'וּר (.ajour (Fr; תכי משלפת הם משפחה של תכים הנרקמים לאחר שנשלפו חוטים מאריג הבסיס
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
הֶשְׁחֵל השחל העברת חוט הרקמה מעל ומתחת לפריט רקמה, בלי שיחדור לבד
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ מַלְטָה תך מלטה הֶשחל משולב על בסיס שלד חוטים
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ מְכַוֵּץ תך מכווץ תכים מכווצים הם משפחה של תכים קישוטיים שתכליתם כיווץ הבד
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ מַצְמִיד תך מצמיד תך קישוטי המצמיד יריעות זו לזו
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּשְׁתִּית תשתית ברקמה, שלא מטכניקת המקלעות: בסיס של רקמת תבליט עשוי מחומרים שונים
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
גַּבָּה גבה אריג לחיזוק רקמה בגב משטח הרקמה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
רִקְמַת זָהָב רקמת זהב רקמה בחוט זהב ובחוטי מתכת אחרים
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
מְלֶאכֶת שְׁפַּנְיֵר מלאכת שפנייר שפאנייר - טכניקה ליצירת סרטים באמצעות קבוצת חוטי מתכת שונים המשתלבים זה בזה ויוצרים דגמים עיטוריים
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
נַצְנַצִּים נצנצים רוֹוח בלשון המדוברת: פַּיֵיטִים, נַצְנַצִּים (במלעיל)
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
אין למונח מקבילה באנגלית
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
שׁוּלִית גְּדִילִים שולית גדילים גימור של שולי הבד בצורת גדילים מחוטי הבד עצמו
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
רִקְמָה רקמה הוספה קישוטית במחט על גבי בד
דלג למונחים