שימוש כללי (תשס"ו)

סינון
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
המילה תַּצְרֵף נקבעה בשנת תשמ"ב אך הובאה לאישור מליאת האקדמיה רק בשנת תשס"ו.
מונחים נוספים באותה המשמעות: פָּאזֶל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: פאזל (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
כִּתּוּב גַּב כיתוב גב, כִּתּוּב דַּשׁ כיתוב דש טקסט שנכתב על גב הספר או בדש הספר, ובו דברים על תוכן הספר, על המחבר, המלצות וכדומה
העתק
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
חֲפִיץ חפיץ "צעצוע מנהלים", אביזר טכנולוגי שיש תועלת בצדו.
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
נְעִימוֹן נעימון לחן או דיבור קצרים ממוחשבים המשמשים צלצול טלפון
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
רְכִינוֹעַ רכינוע כלי רכב קטן בעל שני גלגלים המחקה את יכולת הגוף האנושי לשמור על שיווי משקל
מונחים נוספים באותה המשמעות: סֶגְוֵי (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: סגוויי (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
הַדְלֵק הדלק לחץ על כפתור כדי להעביר את המכשיר למצב המתנה.
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
כַּבֵּה כבה לחץ על כפתור כדי להפסיק את מצב ההמתנה של המכשיר.
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
הַפְעֵל הפעל לחץ על כפתור כדי להפעיל מכשיר כגון רשמקול או לחץ על לחיץ העכבר כדי להפעיל תכנת מחשב.
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
הַפְסֵק הפסק לחץ על כפתור כדי להפסיק את פעולתו של מכשיר כגון רשמקול או לחץ על לחיץ העכבר כדי להפסיק את פעולתה של תכנת מחשב.
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
פְּתֵכָה פתכה לוח הצבעים של הצייר המשמש לשחיקת צבעים ולערבובם
העתק
כללי (תשס"ו, 2006)
מְסַעֵד מסעד עובד שמקצועו לסעוד אדם בביתו
דלג למונחים