שימוש כללי [ללא] (תשסו)

סינון
העתק
ללא (תשסו, 2006)
המילה תַּצְרֵף נקבעה בשנת תשמ"ב אך הובאה לאישור מליאת האקדמיה רק בשנת תשס"ו.
מונחים נוספים באותה המשמעות: פָּאזֶל (לועזי)
להרחבה
העתק
ללא (תשסו, 2006)
כִּתּוּב גַּב כיתוב גב, כִּתּוּב דַּשׁ כיתוב דש טקסט שנכתב על גב הספר או בדש הספר, ובו דברים על תוכן הספר, על המחבר, המלצות וכדומה
העתק
ללא (תשסו, 2006)
חֲפִיץ חפיץ "צעצוע מנהלים", אביזר טכנולוגי שיש תועלת בצדו.
העתק
ללא (תשסו, 2006)
נְעִימוֹן נעימון לחן או דיבור קצרים ממוחשבים המשמשים צלצול טלפון
העתק
ללא (תשסו, 2006)
רְכִינוֹעַ רכינוע כלי רכב קטן בעל שני גלגלים המחקה את יכולת הגוף האנושי לשמור על שיווי משקל
מונחים נוספים באותה המשמעות: סֶגְוֵי (לועזי)
להרחבה
העתק
ללא (תשסו, 2006)
הַדְלֵק הדלק לחץ על כפתור כדי להעביר את המכשיר למצב המתנה.
העתק
ללא (תשסו, 2006)
כִּבָּה* כיבה* לחץ על כפתור כדי להפסיק את מצב ההמתנה של המכשיר.
* במילון המקורי כתוב: כַּבֵּה
העתק
ללא (תשסו, 2006)
הַפְעֵל הפעל לחץ על כפתור כדי להפעיל מכשיר כגון רשמקול או לחץ על לחיץ העכבר כדי להפעיל תכנת מחשב.
העתק
ללא (תשסו, 2006)
הַפְסֵק הפסק לחץ על כפתור כדי להפסיק את פעולתו של מכשיר כגון רשמקול או לחץ על לחיץ העכבר כדי להפסיק את פעולתה של תכנת מחשב.
העתק
ללא (תשסו, 2006)
פְּתֵכָה פתכה לוח הצבעים של הצייר המשמש לשחיקת צבעים ולערבובם
העתק
ללא (תשסו, 2006)
מְסַעֵד מסעד עובד שמקצועו לסעוד אדם בביתו
דלג למונחים