בנקאות נספח (תשס"ז)

סינון
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
בּוּרְסַת הַמַּתָּכוֹת בְּלוֹנְדוֹן* בורסת המתכות בלונדון*
* במילון המקורי כתוב: בּוּרְסַת הַמַּתָּכוֹת בְּלוֹנְדּוֹן
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
בּוּרְסַת לוֹנְדוֹן לִנְיָרוֹת עֵרֶךְ* בורסת לונדון לניירות ערך*, בּוּרְסַת לוֹנְדוֹן* בורסת לונדון*
* במילון המקורי כתוב: בּוּרְסַת לוֹנְדּוֹן לִנְיָרוֹת עֵרֶךְ
* במילון המקורי כתוב: בּוּרְסַת לוֹנְדּוֹן
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
הַבַּנְק הַמֶּרְכָּזִי שֶׁל גֶרְמַנְיָה* הבנק המרכזי של גרמניה*
* במילון המקורי כתוב: הַבַּנְק הַמֶּרְכָּזִי שֶׁל גֶּרְמַנְיָה
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
הַסּוֹכְנוּת הַבֵּין-לְאֻמִּית לְעַרְבוּיוֹת לְהַשְׁקָעוֹת* הסוכנות הבין-לאומית לערבויות להשקעות* מרכיב של הבנק העולמי
* במילון המקורי כתוב: הַסּוֹכְנוּת הַבֵּין-לְאֻמִּית לְעַרְבֻיּוֹת לְהַשְׁקָעוֹת
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מַדַּד הַיֶּתֶר מדד היתר מדד המניות שאינן כלולות במדד ת"א 100
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מַדַּד הֵנְג סֵנְג* מדד הנג סנג*, מַדַּד הַמְּנָיוֹת בְּהוֹנְג קוֹנְג* מדד המניות בהונג-קונג*
* במילון המקורי כתוב: מַדַּד הֵנְגּ סֵנְגּ
* במילון המקורי כתוב: מַדַּד הַמְּנָיוֹת בְּהוֹנְגּ-קוֹנְגּ
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מַדַּד סְטַנְדַּרְד אֵנְד פּוּרְס* מדד סטנדרד אנד פורס* למניות בארצות הברית
* במילון המקורי כתוב: מַדַּד סְטַנְדַּרְדּ אֵנְדּ פּוּרְס
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מַדַּד תֵּל-טֵק מדד תל-טק מדד המניות הטכנולוגיות בבורסה בתל-אביב
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מַדַּד דָאוּ ג'וֹנְס* מדד דאו ג'ונס* מדד מניות התעשייה הגדולות בארצות הברית
* במילון המקורי כתוב: מַדַּד דָּאוּ ג'וֹנְס
דלג למונחים