שימוש כללי (תשס"ד)

סינון
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: לָמִינַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: למינציה (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תשס"ד, 2004)
עִטּוּף עיטוף אנקפסולציה; עטיפה של מסמך בין שתי שכבות ניילון שקופות (ללא הדבקה למסמך עצמו) וחתימת העטיפה בכל היקפה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶנְקַפְּסוּלַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנקפסולציה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בֶּנְצְ'מַרְק (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בנצ'מרק (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁמְפּוּ (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: שמפו (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים