סימני דפוס (תשס"א)

סינון
העתק
סימני דפוס (תשס"א, 2000)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
סימני דפוס (תשס"א, 2000)
קַו אֲנָכִי* קו אנכי*
* במילון המקורי כתוב: קָו אֲנָכִי
העתק
סימני דפוס (תשס"א, 2000)
קַו אֲנָכִי מֻפְסָק* קו אנכי מופסק*
* במילון המקורי כתוב: קָו אֲנָכִי מֻפְסָק
העתק
סימני דפוס (תשס"א, 2000)
קַו תַּחְתִּי* קו תחתי*
* במילון המקורי כתוב: קָו תַּחְתִּי
העתק
סימני דפוס (תשס"א, 2000)
קַו תַּחְתִּי כָּפוּל* קו תחתי כפול*
* במילון המקורי כתוב: קָו תַּחְתִּי כָּפוּל
העתק
סימני דפוס (תשס"א, 2000)
קַו עִלִּי* קו עילי*
* במילון המקורי כתוב: קָו עִלִּי
העתק
סימני דפוס (תשס"א, 2000)
סִימַן לִירָה סְטֶרְלִינְג* סימן לירה סטרלינג*
* במילון המקורי כתוב: סִימַן לִירָה סְטֶרְלִינְגּ
דלג למונחים