רהיטים [נגרות] (תרע"ד)

סינון
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
רְהוּט רהוט קבוץ הרהיטים כלם
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
רִהֵט חֶדֶר* ריהט חדר* שים בחדר כל הרהיטים הנחוצים לו
* במילון המקורי כתוב: רַהֵט חֶדֶר
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
חֶדֶר מְרֹהָט* חדר מרוהט* חדר שיש בו כלי הבית הדרושים
* במילון המקורי כתוב: חֶדֶר מְרֻהָט
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שֻׁלְחָן מִתְכַּפֵּל שולחן מתכפל שלחן שיש לו כנפים מתכפלות
המונח המעודכן: שֻׁלְחָן מִתְקַפֵּל
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שֻׁלְחָן שֶׁל פְּרָקִים שולחן של פרקים שלחן שיכולים לפרקו ולשים לוחות בין פרקיו למען יארך
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
תַּכָּה תכה שלחן קטן
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מִכְתָּבָה מכתבה א) שלחן העשוי לכתחלה לכתיבה; ב) שלחן וספסל של התלמידים בביה"ס
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מִסְדּוֹר מסדור שלחן שסודרים עליו המאכלים לפני הבאתם אל השלחן שאוכלים עליו
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שֻׁלְחַן הַמִּטָּה שולחן המיטה שלחן קטן שעל יד המטה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
תְּרִיס תריס דף לפתח החנות אשר עליו מציעים הסוחרים את סחורותיהם
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
בִּימָה בימה שלחן לנואם
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מְגֵרָה מגירה תבה בתוך שלחן שמכניסים ומוציאים אותה בגרירה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מַלְבֵּן הַשֻּׁלְחָן מלבן השולחן, רִבּוּעַ הַשֻּׁלְחָן ריבוע השולחן ארבעת הדפנות של השלחן (וכל כלי רבוע) בלי הדף שעליו
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
עָרַךְ הַשֻּׁלְחָן* ערך השולחן* סדר כל כלי האכל וכיו"ב עליו
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ הַשֻּׁלְחָן
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
פִּנָּה הַשֻּׁלְחָן* פינה השולחן*, סִלֵּק מֵעַל הַשֻּׁלְחָן* סילק מעל השולחן* הסר כל כלי האכל מעליו אחרי הסעודה
* במילון המקורי כתוב: פַּנֵּה הַשֻּׁלְחָן
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק מֵעַל הַשֻּׁלְחָן
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מִגְדָּל מגדל ארון גבוה לאצר בו חפצים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מַמְגּוּרָה* ממגורה* מגדל הנחלק לתבות קטנות
* במילון המקורי כתוב: מַמְגוּרָה
מגדל (בהסבר) = ארון גבוה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מְגוּרָה מגורה תבה אחת מהתבות של הממגורה
המונח המעודכן: תָּא (בארון)
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מִזְנוֹן מזנון מגדל לשים בו כלי האכל וחפצי האכל
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מְקֵרָה מקירה מגדל ששמים בו קרח לשמר את המאכלים בקרירות
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שִׁדָּה* שידה* תבה בעלת מגרות
* במילון המקורי כתוב: שִׁידָה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
חָרָד חרד חלל לא מפלש עשוי בכתל המשמש כעין ארון לבגדים וחפצים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מֶלְתָּחָה מלתחה מגדל לבגדים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
קוֹלָב* קולב* כלי כעין עמוד שתולים עליו בגדים
* במילון המקורי כתוב: קֹלֶב
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מַסְמְרוֹת* מסמרות* העצים הדקים היוצאים מן העמוד לתלית הבגדים
* במילון המקורי כתוב: מַסְמֵרוֹת
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
תְּלִי תלי דף צר וארך קבוע בקיר ובו ווים קבועים לתלות עליהם בגדים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
דְּפוּפָה דפופה כלי עץ עשוי דפים דפים לסדר עליהם ספרים או כלים קטנים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
זִיזִית זיזית דף קטן קבוע אל הקיר ומתחתיו משענת לו להעמיד עליו תמונות או עציצים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
כִּלָּה כילה א) מטה עם גג ליריעות ב) יריעות כעין אהל סביב למטה להגן מפני יתושים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מַצָּעוֹת מצעות כל חפצי המטה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
כֶּסֶת כסת כיס ממלא מוכין שהשוכב שם מראשותיו
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
כַּר כר המצע הארך ששמים תחת כל הגוף לשכב עליו
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מִזְרָן מזרן כר ממֻלא בצמר או בזיפים ולפעמים שמים בו גם קפיצים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
כְּשׁוּת* כשות* הנוצות הקטנות הרכות שממלאים בהן את הכרים והכסתות
* במילון המקורי כתוב: כָּשׁוּת
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שְׂמִיכָה שמיכה, מַסֵּכָה מסכה המכסה שמתכסים בו בעת השכיבה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מַפָּץ מפץ שטיח עבה קטן לפני המטה שעומדים עליו לפעמים ברגלים יחפות
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שְׁטִיחַ שטיח מפרש צמר ששוטחים על הרצפה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מִסְרָג מסרג מצע של סריגת חוטי ברזל
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מַלְבֵּן הַמִּטָּה מלבן המיטה הרבוע ששמים עליו המסרג או המזרן
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
עַמּוּדֵי הַמִּטָּה עמודי המיטה ארבעת המוטות של המטה, שעליהם פורשים את הכִּלה
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
רִמּוֹנֵי הַמִּטָּה רימוני המיטה כדורי נחשת קלל שבראש העמודים לנוי
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
עַרְסָל ערסל מטה של קליעת חבלים תלויה בין אילנות וכיו"ב
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
נַדְנֵדָה נדנדה כסא להתנדנד בו
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
סַפָּה ספה כסא ארך עפי"ר מרֻפד
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שַׁרְשָׁף שרשף כסא קטן מרבע בלי משענות
המונח המעודכן: שְׁרַפְרַף
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
הֲדוֹם הדום, שְׁרַפְרַף* שרפרף* כסא קטן תחת הרגל
* במילון המקורי כתוב: שְׁרַפְרָף
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
נִבְרֶשֶׁת נברשת מנורה בעלת קנים רבים
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
דָּפְנַיִם דופניים דפן של בד וכיו"ב מתכפל שמעמידים למחצה בתוך החדר
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מַרְאָה מראה (ולא: ראי); לוח זכוכית או מתכת שבו משתקפים פני כל הדברים שמציגים כנגדו
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מוֹקֵד מוקד תנור להחם בו את החדר
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
מִגְרֶדֶת מגרדת ברזל חד לנקות בה את הנעלים מטיט
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
שַׁפְשֶׁפֶת שפשפת סבכת ברזל, או שטיח נצרים קטן לשפשף בם את הנעלים לנקותן
העתק
נגרות (תרע"ד, 1914)
תִּיק תיק, חִפּוּי חיפוי כסוי של רהיטים יקרים
דלג למונחים