עיבוד נתונים מבוזר [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

layer layer in distributed data processing
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

domain domain in distributed data processing
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
המונח מְעַבֵּד קִדְמִי מחליף את המונח מְעַבֵּד קְדוֹמָנִי שנקבע ברשימה המקורית.
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

cluster cluster in distributed data processing
דלג למונחים