שימוש כללי (תשכ"א)

סינון
העתק
כללי (תשכ"א, 1961)
סִקֵּר סיקר בלשון העיתונאים: צפה במאורע וכד', כדי למסור ידיעות עליו; "כיסה", "כיסוי" נפסלו ואין להשתמש בהם בהוראה זו.
העתק
דלג למונחים