שימוש כללי [ללא] (תשכא)

סינון
העתק
ללא (תשכא, 1961)
סִקֵּר סיקר בלשון העיתונאים: צפה במאורע וכד', כדי למסור ידיעות עליו; "כיסה", "כיסוי" נפסלו ואין להשתמש בהם בהוראה זו.
דלג למונחים