שימוש כללי (תש"ך)

סינון
העתק
כללי (תש"ך, 1960)
נְמַל תְּעוּפָה נמל תעופה שדה תעופה, המשמש לתעופה בין ארצות ויש בו שירותי בריאות, דרכונים, מכס וכיו"ב. אין לקרוא לכך "נמל אוויר"
העתק
כללי (תש"ך, 1960)
הַמְתָּקַת מֵי יָם המתקת מי ים הכשרתם של מי הים לשתייה ולהשקאה. "התפלה", "תפלול" נפסלו ואין להשתמש בהם בהוראה זו.
עדכון: אושר השימוש בהַתְפָּלָה לצד הַמְתָּקָה
העתק
כללי (תש"ך, 1960)
הַטָּלַת מִסִּים הטלת מיסים "מיסוי", ששימש לעניין זה, נפסל ואין להשתמש בו.
עדכון: הותרה הצורה מִסּוּי
העתק
כללי (תש"ך, 1960)
לְנוֹסְעִים לנוסעים הצירוף "הולכת נוסעים" נמצא כשר מצד הלשון, אבל אין בו כדי להביע הולכה בשכר דווקא.
העתק
כללי (תש"ך, 1960)
שׁוֹמֵר טַף שומר טף, שׁוֹמֶרֶת טַף שומרת טףהביטוי "שמרטף" נפסל ואין להשתמש בו.
חלופות תקניות : שְׁמַרְטַף, שְׁמַרְטַפִּית
מונחים נוספים באותה המשמעות: בֶּיְבִּיסִיטֶר (לועזי), בֶּיְבִּיסִיטֵרִית (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : שמרטף, שמרטפית
מונחים נוספים באותה המשמעות: בייביסיטר (לועזי), בייביסיטרית (לועזי)
להרחבה
העתק
כללי (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: שְׁמַרְטַפּוּת
העתק
כללי (תש"ך, 1960)
תִּמּוּכִין תימוכין כגון: נתן תימוכין, יש לו תימוכין; נפסל הביטוי "גיבוי", המשמש בהוראת תמיכה מוסרית.
עדכון: אושר השימוש בגִבּוּי לצד תִּמּוּכִין
דלג למונחים