שימוש כללי [ללא] (תשנו)

סינון
העתק
ללא (תשנו, 1996)
מַסְדֵּר תּוֹר מסדר תור מכשיר המציין על צג אלקטרוני את מספר מקבל השירות לפי התור. קיבל אדם בהגיע תורו את השירות המוצע - יוחלף המספר במספר העוקב
העתק
דלג למונחים