משרד (תשמ"א)

סינון
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
אֶטֶב אטב, אֶטֶב נְיָרוֹת אטב ניירות התקן קפיצי להצמדת ניירות
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
מַכְלֵב מכלב מכשיר לחיבור ניירות
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁדְכָן (עגה)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: שדכן (עגה)
להרחבה
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
הִכְלִיב הכליב חיבר במכלב
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
כְּלִיב כליב סיכת המכלב - צורתה צורת האות ח
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
תֶּפֶס תפס להצמדת עט או עיפרון לבגד, לתיק וכדומה

clip clip of pen, of pencil
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
לְחִיץ לחיץ התקן בעט וכדומה, לדחיקת חוד המילוי לשם כתיבה
העתק
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
לוּחַ אֶטֶב לוח אטב מצע קשיח, שנייר הכתיבה שעליו מוצמד באטב
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
מַנְפֵּק נְיָר מנפק נייר התקן לתלישת פיסות מגליל נייר
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
קַלְמָרִית קלמרית קערית שבתאיה אבזרי משרד, כגון עטים, מהדקים, מחק, מחדד
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
דִּבְקִית דבקית מדבקה בלא הרטבה
המונח המעודכן: מַדְבֵּקָה (מכיוון שמדבקות בהרטבה יצאו מן השימוש; דִּבְקִית היא חלופה ל"סטיקר")
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
מַעֲטֶפֶת חַלּוֹן מעטפת חלון מעטפה ובה פתח לקריאת המען שבמכתב שבתוכה
העתק
משרד (תשמ"א, 1981)
תָּא דֹּאַר תא דואר, ת"ד ת"ד לקבלת דברי דואר בבית הדואר
דלג למונחים