מונחים יחידים [כללי] (תשל"א–תשע"ט)

סינון
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
מֹחַל מוחל פסולת נוזלית שמנונית מעיבוד זיתים
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
סוֹבְבָן סובבן מתקן לסיבוב קטרים וכלי תחבורה נוספים

turntable turntable for trains and other vehicles
העתק
כללי (תשע"ח, 2018)
הֶנֵּד הינד התערבות עדינה שנועדה לסייע לאדם העומד לפני החלטה להחליט החלטה מיטבית מבחינתו; ההתערבות משמרת את חירות ההחלטה ואינה כופה או מניפולטיבית
העתק
כללי (תשע"ח, 2017)
קוֹדָר קודר קוד תגובה מהירה

QR code QR code Quick Response code
העתק
כללי (תשע"ח, 2017)
חִישַׁת מִנְיָן חישת מניין יכולתם של חיידקים לאמוד את צפיפותם בסביבתם על ידי הפרשה וקליטה חוזרת של מולקולת איתות
העתק
כללי (תשע"ג, 2013)
מִילְיַארְד* מיליארד* 10 בחזקת 9
* במילון המקורי כתוב: מִילְיַרְדּ
העתק
כללי (תשס"ה, 2005)
הַחְפָּפָה החפפה בעיבוד תמונות: תהליך ההתאמה של שתי תמונות שצולמו בתנאים שונים, כך שנקודות הקואורדינציה המתאימות בשתי התמונות יתייחסו לאותו אזור פיזי של המעמד המצולם.
מונחי טכנולוגיית המידע
העתק
כללי (תשס"ד, 2004)
בְּלִיל בליל בעיבוד תמונות - הפרעות המופיעות בעת התצוגה של תמונה, והמשבשות את איכות התמונה על ידי הסתרה או עיוות של נושא התמונה.
מונחי טכנולוגיית המידע
העתק
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
העתק
כללי (תש"ס, 2000)
מַעֲגָנָה מעגנה מרינה; מקום עגינה לכלי שיט קטנים, כגון ספינות קטנות, סירות ויאכטות. במעגנה מספקים שירותים לבעלים של כלי השיט
העתק
כללי (תש"ס, 2000)
דִּמּוּת דימות הפקת דמות באמצעים אקוסטיים (גלים על-שמעיים), אלקטרוניים, תרמיים וכדומה, והטלתה על גבי מרקע או צג. לדוגמה: מכשיר הגלים העל-שמעיים (ultra-sound) מְדַמֵּת את תנוחת העובר ברחם
העתק
כללי (תשנ"ח, 1998)
מִתְוֶה מתווה ולא מִתְוָה; תכנית או יצירה הרשומות בקווים כלליים
העתק
העתק
כללי (תשנ"ד, 1994)
כִּתּוּת כיתות פירוק פריטי אפסניה שמישים מציוד שניזוק או שנפסל ואינו ראוי לשיקום, והרכבתם כחלפים בציוד דומה לשימוש נוסף.
העתק
כללי (תשנ"ד, 1994)
הַנְצָלָה הנצלה תיקון פריטי אפסניה שנפגמו בייצור כדי להחזירם לשימוש לפי דרישות המפרט הטכני
העתק
כללי (תשנ"ג, 1993)
סִגְלוּל סגלול שינוי טכני שנעשה בציוד במטרה להכליל בו רכיבים ותכונות הכלולים בדגמי ייצור חדשים יותר
העתק
כללי (תשמ"ד, 1984)
גִּמּוּר-עָל* גימור-על*
* במילון המקורי כתוב: גִּמּוּר-עַל
מונחי אונסק"ו
העתק
העתק
דלג למונחים