מונחים יחידים [כללי] (תשל"א–תשפ"ד)

סינון
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
גִּזְלוּת דַּעַת גזלות דעת, גִּזְלוּת גזלות התעללות נפשית שבה המתעלל מפעיל על קורבנו מנגנון של שליטה בתודעתו וערעור הדרגתי של האמון שלו בתפיסת המציאות וביכולתו להבחין בין מציאות לדמיון
העתק
כללי (תשפ"ג, 2023)
מַרְקִיעַ מרקיע כלי תחבורה נייד המגיע אל החלל החיצון ויכול לשאת אנשים, חפצים, חלליות ומרקיעים נוספים
העתק
כללי (תשפ"ג, 2022)
הֲלָטָה הלטה יצירת מעטפת לגוף המנתבת את גלי האור סביבו לקבלת אשליה של שקיפות
מונחי אופטיקה
העתק
כללי (תשפ"ג, 2022)
נְעִילָה שׁוֹלֶבֶת נעילה שולבת מצב שבו שני מנגנונים או תפקודים תלויים זה בזה ומגבילים זה את זה כדי למנוע פעולה מנוגדת
העתק
כללי (תשפ"ב, 2022)
תַּחֲנִית מִפְרָץ תחנית מפרץ תַּחֲנַת מִפְרָץ; תחנית (תחנת אוטובוס) שבה האוטובוס עוצר במפרץ על חשבון החניה או המדרכה
מונחי תחבורה
העתק
כללי (תשפ"ב, 2022)
תַּחֲנִית נָתִיב תחנית נתיב תַּחֲנַת נָתִיב; תחנית (תחנת אוטובוס) שבה האוטובוס עוצר בנתיב הנסיעה (ברחוב שבו אין רצועת חניה)
מונחי תחבורה
העתק
כללי (תשפ"ב, 2022)
תַּחֲנִית מִבְלָט תחנית מבלט תַּחֲנַת מִבְלָט; תחנית שבה המדרכה מורחבת על חשבון רצועת החניה
מונחי תחבורה
העתק
העתק
כללי (תש"ף, 2020)
אִילָנַאי אילנאי אדם העוסק בטיפוח עצים ובטיפול בהם
העתק
כללי (תש"ף, 2020)
מִצְהָר מצהר מעגל דמיוני בשמיים; במקום מֵרִידְיָאן
מונחי אסטרונומיה
העתק
כללי (תש"ף, 2020)
לֹא בַּר-גִּלּוּי לא בר-גילוי בכלים הקיימים; כגון גידול לא בר-גילוי
תַּחַת סַף הַגִּלּוּי תחת סף הגילוי בבדיקות הקיימות. בקיצור: תַּת-סִפִּי, כגון עומס נגיפי תת-סיפי של HIV או צהבת
מונחי בריאות הציבור
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: פּוֹדְקַאסְט (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: פודקאסט (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַפְטֶר (עגה)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אפטר (עגה)
להרחבה
העתק
כללי (תש"ף, 2020)
קָווּץ קווץ בעל קוצים
מונחי זואולוגיה
העתק
כללי (תש"ף, 2020)
קוֹצְבָת קוצבת איבר קטן דמוי קוץ שבקצהו צבת המשמש לניקוי, להגנה, לאחיזה ועוד; הקוֹצְבָתוֹת פזורות על שטח הפנים של מרבית קווצי העור
מונחי זואולוגיה
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
מַלְקוֹחַ מלקוח גַּף פֶּה, אחד מתוך זוג, המשמש לאחיזה בטרף ולעיתים למעיכת טרף – בחלק מפרוקי הרגליים (כגון עכבישנים). ברבים: מַלְקוֹחַיִם
מונחי זואולוגיה. המונח על פי מילה מקראית: "יָבֵשׁ כַּחֶרֶשׂ כֹּחִי וּלְשׁוֹנִי מֻדְבָּק מַלְקוֹחָי וְלַעֲפַר מָוֶת תִּשְׁפְּתֵנִי" (תהלים כב, טז).
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
מֹחַל מוחל פסולת נוזלית שמנונית מעיבוד זיתים
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
סוֹבְבָן סובבן מתקן לסיבוב קטרים וכלי תחבורה נוספים

turntable turntable for trains and other vehicles
העתק
כללי (תשע"ט, 2019)
נִצּוּב ניצוב בגאומטרייה, המרה של קבוצת ישויות מתמטיות כגון וקטורים או פונקציות בקבוצה שקולה לה של ישויות הניצבות זו לזו
העתק
כללי (תשע"ח, 2018)
הֶנֵּד הינד התערבות עדינה שנועדה לסייע לאדם העומד לפני החלטה להחליט החלטה מיטבית מבחינתו; ההתערבות משמרת את חירות ההחלטה ואינה כופה או מניפולטיבית
העתק
כללי (תשע"ח, 2017)
קוֹדָר קודר קוד תגובה מהירה

QR code QR code Quick Response code
העתק
כללי (תשע"ח, 2017)
חִישַׁת מִנְיָן חישת מניין יכולתם של חיידקים לאמוד את צפיפותם בסביבתם על ידי הפרשה וקליטה חוזרת של מולקולת איתות
העתק
כללי (תשע"ג, 2013)
מִילְיַארְד* מיליארד* 10 בחזקת 9
* במילון המקורי כתוב: מִילְיַרְדּ
העתק
כללי (תשס"ה, 2005)
הַחְפָּפָה החפפה בעיבוד תמונות: תהליך ההתאמה של שתי תמונות שצולמו בתנאים שונים, כך שנקודות הקואורדינציה המתאימות בשתי התמונות יתייחסו לאותו אזור פיזי של המעמד המצולם.
מונחי טכנולוגיית המידע
העתק
כללי (תשס"ד, 2004)
בְּלִיל בליל בעיבוד תמונות - הפרעות המופיעות בעת התצוגה של תמונה, והמשבשות את איכות התמונה על ידי הסתרה או עיוות של נושא התמונה.
מונחי טכנולוגיית המידע
העתק
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
ברבים: מְחַדְּדִים
להרחבה
העתק
כללי (תש"ס, 2000)
מַעֲגָנָה מעגנה מרינה; מקום עגינה לכלי שיט קטנים, כגון ספינות קטנות, סירות ויאכטות. במעגנה מספקים שירותים לבעלים של כלי השיט
העתק
כללי (תש"ס, 2000)
דִּמּוּת דימות הפקת דמות באמצעים אקוסטיים (גלים על-שמעיים), אלקטרוניים, תרמיים וכדומה, והטלתה על גבי מרקע או צג. לדוגמה: מכשיר הגלים העל-שמעיים (ultra-sound) מְדַמֵּת את תנוחת העובר ברחם
העתק
כללי (תשנ"ח, 1998)
מִתְוֶה מתווה ולא מִתְוָה; תכנית או יצירה הרשומות בקווים כלליים
העתק
העתק
כללי (תשנ"ד, 1994)
כִּתּוּת כיתות פירוק פריטי אפסניה שמישים מציוד שניזוק או שנפסל ואינו ראוי לשיקום, והרכבתם כחלפים בציוד דומה לשימוש נוסף.
העתק
כללי (תשנ"ד, 1994)
הַנְצָלָה הנצלה תיקון פריטי אפסניה שנפגמו בייצור כדי להחזירם לשימוש לפי דרישות המפרט הטכני
העתק
כללי (תשנ"ג, 1993)
סִגְלוּל סגלול שינוי טכני שנעשה בציוד במטרה להכליל בו רכיבים ותכונות הכלולים בדגמי ייצור חדשים יותר
העתק
כללי (תשמ"ד, 1984)
גִּמּוּר-עָל* גימור-על*
* במילון המקורי כתוב: גִּמּוּר-עַל
מונחי אונסק"ו
העתק
חלופות תקניות : נִלּוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : נילון
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : מִתְלוֹנֵן
להרחבה
חלופות תקניות : מתלונן
להרחבה
העתק
דלג למונחים